TOM V. SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT
Organismes autònoms Ent. Dret Públ. i Societats Mercantils Fundacions Consorcis

     Consorcis de la Generalitat

 • 00115. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
       FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6


 • 00116. Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
       FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7


 • 00117. Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la C.V.
       FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6


 • 00118. Consorci Hospital General Universitari de València
       FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7


 • 00119. Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium
       FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6