Provisió dels llocs d'agents tributaris per a l'assistència al contribuent durant la campanya de l'I.R.P.F. de 2016 mitjançant el nomenament de funcionaris interins

Provisió dels llocs d'agents tributaris per a l'assistència al contribuent durant la campanya de l'I.R.P.F. de 2017 mitjançant el nomenament de funcionaris interins

Publicat l'anunci de selecció per a la Campanya de Renda 2017

Anunci i instància

Termini de presentació fins el 19 de abril de 2018

Convocatòria realització prova escrita i presentación documentació requisits i mèrits

Data de l'examen 20 de abril de 2018

Llistats provisionals

23 d'abril de 2018

Plantilla de respostes

24 d'abril de 2018

Llistats definitius i convocatòria acte únic d'elecció de lloc i destí

27 d'abril de 2018

Acte únic d'elecció 2 de maig de 2018

Nota informativa per als admesos en les proves electives

2 de maig de 2018