Preguntes tècniques més freqüents

Preguntes tècniques més freqüents

Qüestions generals

Qüestió 1: Qui pot utilitzar el Sistema Sar@?

Qualsevol contribuent pot utilitzar Sar@. Excepte la fase 5 (Lotes) dels models 620 i 045, que només poden usar professionals que disposen de credencial d'usuari, es troben habilitats per a la presentació de documents tributaris en nom de tercers i disposen dels requeriments tècnics necessaris per a l'enviament de documents per lots. Per a usar esta fase del Sistema Sar@, hauran d'usar el certificat digital de la Generalitat, així com d'una autorització prèvia.

Qüestió 2: Hi ha ajuda en la Web per a omplir el model que m'interessa?

Todos los modelos llevan asociado un documento PDF de instrucciones Instrucciones de Uso que se corresponden con las que aparecen en el reverso del impreso y un enlace al PROP prop, con ayuda referente al trámite. Además, el sistema cuenta con otro documento PDF que contiene los nombres de municipios de la Comunitat Valenciana que se deben utilizar en los formularios. También se ofrece un manual de usuario Manual de usuario con ayuda de manejo del sistema.

Qüestió 3: Com es pot comprovar que un formulari s'ha generat i imprés de forma correcta?

El formulari que obtingueu finalment ha de contindre un número de document identificatiu de 13 dígits, un codi de barres en la part superior del model, i un núvol de punts en la part inferior. Si no es així, possiblement no heu seguit tots els passos necessaris en el procés i heu imprés el primer formulari que apareix en pantalla.

Qüestió 4: Què ha passat si el meu imprés no té el número de document identificatiu?

Això pot haver passat si no heu seguit seguit tots els passos indicats en el procés i heu imprés el primer formulari que apareix en pantalla, després de la simulació de l'import a pagar, i abans de generar el número de document únic per a obtindre el formulari final, que és el vàlid. Si és així no haureu guardat cap dada i el model imprés no serà vàlid.

Qüestió 5: Com es pot comprovar que un formulari s'ha guardat en el sistema i que el procediment ha sigut el correcte?

Per a comprovar-ho es disposa de l'opció de Consulta, la qual, a través d'una sèrie de dades sol·licitades, torna a mostrar en pantalla el model generat en una transacció anterior.

Qüestió 6: Per què no s'imprimixen totes les còpies que necessite del model, amb l'etiqueta identificativa en el lateral?

Perquè per a obtindre les còpies necessàries d'eixe model s'ha de polsar el botó indicat per a esta finalitat en el mateix formulari, i no fer-ho per l'opció habitual d'imprimir.

Qüestió 7: Com he d'omplir les caselles de cognoms i nom?

Les caselles que contenen les dades referents a Cognoms i Nom, s'han d'omplir en l'ordre següent (sense cometes, ni comes): "primer cognom" "segon cognom" "nom" Si es tracta d'una empresa s'ha d'especificar la Raó Social.

Qüestió 8: Què indica el "Codi Territorial" que apareix en tots els formularis?

El "Codi Territorial" indica la dependència tributària a la qual correspon la competència per a conéixer i tramitar el formulari que es presenta.

Qüestió 9: Què succeïx si ja he imprés o guardat el formulari i alguna dada no és correcta?

Heu de tornar a realitzar tot el procés, ja que en qualsevol cas prevalen les dades que hi ha guardades en el sistema sobre les que s'han omplit a mà.

Qüestió 10: De quant de temps dispose per a realitzar el pagament i/o presentació del model?

Això dependrà del procediment específic de cada model. Podeu consultar els dits procediments en l'enllaç "PROP" Informació del Procedimient de cada formulari.

Qüestió 11: Hi ha algun telèfon d'ajuda?

Consulte la informació de suport i horaris d'atenció

Qüestió 12: Què faig si després d'haver omplit un model, en acceptar es mostra un missatge d'error?

Això es deu a un conflicte d'accions o peticions en el servidor. Torneu a intentar-ho prement el botó “Enrere” i polsant de nou “Acceptar”.

Si no ho aconseguiu d'esta forma, pot ser que les vostres dades ja hagen sigut gravades, i podreu obtindre el formulari omplit a partir de la consulta. Si no és així, haureu de repetir el procés.

Qüestió 13: Què faig si l'aplicació no funciona?

Si l'aplicació no funciona, heu de revisar tant les versions del software que utilitzeu, com les opcions habilitades i el sistema operatiu de la vostra màquina, i confirmar que són les recomanades en el manual de l'aplicació o en esta pàgina, en l'apartat "Qüestions Tècniques".

Qüestions tècniques

Qüestió 14: Quin Sistema Operatiu necessite tindre en el PC?

En principi qualsevol sistema operatiu és apte per a suportar l'ús del sistema Sar@, però s'han detectat problemes de funcionament i conflictes de versions amb el sistema operatiu Millenium de Windows.

Qüestió 15: Quin software necessite tindre instal·lat en el PC per a usar el Sistema Sar@?

 • Navegador recomendat: Internet Explorer versió 6 o superior.

Per a treballar amb els models és necessari tindre habilitada la connexió a Internet pel port 7003 per ser diferent dels estandard (ports 80 i 43).
Contacte con qui li va configurar el seu accéss a Internet.

 • Adobe Reader. Nota: S'han detectat problemes de funcionament amb la versió 7 d'Adobe Reader. Si ho té instal·lat i observa algun problema, desinstal·le'l i després instal·le la versió més recent.

Perquè el PDF del formulari s’òbriga en el navegador cal habilitar en: - Edició --> Preferències --> Opcions ( Edit -> Preferences -> Options ) L'opció: - "Mostrar PDF en explorador" (Display PDF in browser)

Per a la correcta impressió de les còpies necessàries cal tindre habilitada en: - Arxiu -> Imprimir -> Còpies i Ajusts ( File -> Print -> Copies and Adjustments )
Com a mínim l’opció: - "Ajustar pàgines grans a pàgina" ("Shrink oversized pages to paper size")

Qüestió 16: Necessite disposar de Firma electrònica* per a accedir al Sistema Sar@?

Para la obtención del modelo, simulación del importe a pagar y cumplimentación del documento, no necesitará firma electrónica. Actualmente, la firma electrónica sólo es necesaria en la fase 5 Lotes, desarrollada para presentación telemática por profesionales, tal y como se detalla en la cuestión número 1. La firma electrónica resultará necesaria, si se encuentra disponible la opción, para el caso de pago y presentación telemática del modelo de declaración o formulario en cuestión.

*Firma electrónica: también conocida como firma digital.

Qüestió 17: Què és un document PDF?

PDF és un acrònim per a "Portable Document Format - Format de document portable". PDF és un format de fitxer que permet visualitzar i imprimir un fitxer exactament com es va dissenyar, sense necessitat de tindre l'aplicació o les fonts usades per a crear el fitxer.

Qüestió 18: Com s'instal·la Adobe Reader?

La instal·lació és automàtica, però us recomanem que desinstal·leu les versions anteriors d'Adobe Reader abans de fer una nova instal·lació.

Nota: S'han detectat problemes de funcionament amb la versió 7 d'Adobe Reader. Si ho té instal·lat i observa algun problema, desinstal·le'l i després instal·le la versió més recent.

Qüestió 19: Puc guardar-me el formulari PDF, omplir-lo en un altre moment i continuar després amb el procediment?

No, Sar@ està dissenyat per a ser utilitzat en línia.Acrobat us permet guardar el PDF del formulari en el vostre PC, però no seguir amb el procés amb este fitxer.

Qüestió 20: Quines opcions s'han de tindre habilitades en els navegadors per al correcte funcionament de l'aplicació?

 • Java
 • JavaScript
 • Cookies
 • SSL3

Nota1: Si utilitzeu Internet Explorer, per a habilitar estes opcions en el navegador, feu clic en:

 • "Ferramentes" --> "Opcions d'internet" --> "Seguretat" --> " Nivell personalitzat"
 • "Ferramentes" --> "Opcions d'internet" --> " Opcions avançades" --> "Seguretat"
 • "Ferramentes" --> "Opcions d'internet" --> "General" --> " Historial d'explotació" --> "Configuració" --> "Comprovar si hi ha noves versions de les pàgines guardades" --> "Automàticament"

Nota2: Si utilitzeu Mozilla Firefox, per a habilitar estes opcions en el navegador, feu clic en:

 • "Ferramentes" --> "Opcions" --> "Contingut"
 • "Ferramentes" --> "Opcions" --> "Avançat" --> “Xifratge”
 • "Ferramentes" --> "Opcions" --> “Privacitat” --> “Historial” --> “Usar una configuració personalitzada per a l’historial”

Qüestió 21: Què faig per a actualitzar el navegador?

Es poden obtindre navegadors actualitzats gratuïts en Internet en:

Qüestió 22: Què faig quan el navegador queda "encallat"?

Convé tancar el navegador i tornar a començar el procés.

Qüestió 23: Quina impressora necessite per a obtindre el formulari correctament?

Es recomana l'ús d'impressores làser, però qualsevol model és vàlid. Cal tindre en compte que per a la correcta lectura del codi de barres, este ha de ser llegible, és a dir, no ha d'estar esborrollat, ni tindre marques ni taques. Si teniu una impressora d'injecció de tinta, utilitzeu l'opció "Esborrany" perquè el doll no siga excessiu.

Qüestió 24: Què faig si en imprimir el model no es llig bé el text?

Esta circumstància se sol deure a l'Acrobat Reader, que per algun motiu s'ha desconfigurat. El que podeu fer és reiniciar el vostre PC.

Qüestió 25: Puc agregar la web del Sistema Sar@ als meus Favorits?

Sí. Per a això us facilitem un enllaç en la pàgina d'ajuda que s'hi va afegir per a això Agregar a favorits.

Qüestió 26: Ja tinc l'alta en el sistema SAR@5 045, i certificat digital. Com puc realitzar enviaments de models 045?

Per a realitzar enviaments de models 045, haureu d'accedir al sistema SAR@5 045 a través de la següent url: https://atenea.ha.gva.es/duana/f_acceso_certificado.jsp i identificar-vos per mitjà del vostre certificat digital, introduint-hi el PIN en el camp que s'indica. Este pin és una clau que vos hauran facilitat en la documentació junt amb el certificat digital.

Una vegada dins del sistema podreu realitzar l'enviament de forma automàtica per mitjà de l'opció “Deute Pagament”, que vos permetrà seleccionar les màquines encara pendents de pagament.

Heu d'assegurar-vos que la persona física o jurídica que s'ha donat d'alta com a usuari en el sistema coincidix amb el titular del certificat i que este, al seu torn, siga titular o autoritzat en el compte en què es realitze el càrrec. D'altra banda, este compte ha de pertànyer a una de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la passarel·la de pagaments, que podeu consultar en: On i com puc pagar? on es està referida com a modalitat de pagament "Deute en línia.

Qüestií 27: Estic donat d'alta en el sistema Sar@5-600 i no puc entrar amb el meu certificat de la FNMT.

Amb el certificat de la FNMT no es pot entrar en el sistema.Comproveu que teniu instal·lat en el vostre navegador el certificat de l'ACCV.

Qüestió 28: En relació amb l'ús del sistema SAR@ 600 i 620 per a la liquidació telemàtica d'impostos. Desitgem que l'aplicació que utilitza la nostra empresa siga compatible amb el dit sistema, de tal manera que puga generar de manera automàtica el fitxer XML necessari per a presentar tota la documentació

Podeu obtindre tota la documentació referent a l'especificació del XML compatible amb el sistema en el Portal Tributari.

A més, amb l'ajuda del sistema de Confecció en línia que s'oferix en el Portal Tributari, per al 600:https://atenea.ha.gva.es/sara/m600/sim/sim600.jsp?lang=va i per al 620: https://atenea.ha.gva.es/sara/m620/sim/sim620.jsp?lang=va
podreu generar fitxers xml amb les dades introduïdes en la pantalla preparades per al seu enviament a través del sistema SAR@5 600 o SAR@5 620, si es troben les dades obligatòries completes.

Si es tracta d'un document de pagament, heu de tindre en compte que les dades del titular (o autoritzat) han de coincidir amb el presentador i, per tant, amb el que realitza l'enviament i firma del fitxer i d'altra banda, que el sistema SAR@5 600, només admet documents notarials.

Qüestió 29: Al navegar per la web de la Generalitat i connectar-me a llocs que contenen la URL "https://atenea.ha.gva.es/" el certificat de seguretat dóna un error.

Per a l'accés a les url de la GVA amb https (protocol segur SSL) és necessari instal·lar els certificats arrel de l'Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica per a configurar la vostra confiança en el lloc web.

Estos certificats es poden instal·lar des de l'ACCV.

Qüestió 30: Puc consultar i modificar models ja generats?.

Podeu consultar models 600 i 620, que hàgeu generat a través dels sistemes d'ajuda (Sar@ 2, confecció en línia) que proporciona la conselleria.

https://atenea.ha.gva.es/sara/Consulta_Pago_v.html

En tot cas, no es poden modificar.

Qüestions del Model 620

Qüestió 31: Per què en seleccionar "suspensiu" es mostra un import a pagar?

Perquè es tracta d'una exempció temporal. La indicació d'un import no significa que s'haja de pagar, només té valor informatiu. La casella de suspensiu (74) és la que indica que si no s'incomplix la condició establida no s'ha de efectuar cap ingrés.

Qüestió 32: Què faig si no trobe el meu vehicle en les taules?

Si no trobeu el model i la marca exactes, seleccioneu el més aproximat. Si això no és possible, disposeu l’enllaç “Altres marques”, mitjançant el qual podreu emplenar lliurement les dades del vehicle a transmetre.

Qüestió 33: Què faig si al obrir la llista de municipis, aquesta apareix en blanc?

En el cas que el sistema operatiu del seu ordinador siga Windows XP, ha d'instal·lar el Service Pack 2.