Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria d'Hisenda i Administració Publica

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

9770 - Taxa per servicis administratius en matèria de Casinos, Jocs i Apostes9771 - Taxa per certificats d'estar al corrent en les obligacions tributàries amb la Hisenda Valenciana i Compulses dels dits certificats9920 - Taxa per venda d'impresos