Visualització de contingut web

Novetats tributàries 2018

MITJANS DE PAGAMENT

S'afig la possibilitat de pagament per mitjà de targeta a la que ja hi ha de pagament per mitjà de càrrec en compte per a determinades figures tributàries a la Comunitat.

Des de l'1 de gener de 2018 és possible el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, modalitat Visa o MasterCard, de les taxes autonòmiques, els impostos mediambientals de la Comunitat, així com de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (supòsit general i compravenda de vehicles). (Resolució i correcció.)

NOVETATS TRIBUTÀRIES 2018

De conformitat amb la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, s'estableixen les novetats següents per a l'exercici 2018.

Impost sobre les Persones Físiques

(Aquestes mesures seran aplicables per a l'exercici 2018, i el seu període de presentació és al 2019).

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Tributació sobre el joc

Impost sobre Hidrocarburs

Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors i Incineració, Coincineració i Valorització Energètica