Beneficis fiscals 2011

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions

Aplicables a les herències i donacions produïdes el 2011.

Adquisicions per herència o llegat

 • Per parentiu:
  • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a:
   • 96.000 €, segons edat, si es tracta de descendents menors de 21 anys.
   • 40.000 € si es tracta de la resta de descendents, ascendents i cònjuge. Vegeu l'article.
  • Bonificació del 99 % de la quota corresponent a la resta. Vegeu l'article. Aplicable als contribuents amb residència habitual a la Comunitat Valenciana.
 • Per a discapacitats:
  • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a:
   • 240.000 € o 120.000 €, segons el grau de discapacitat. Vegeu l'article.
  • Bonificació del 99 % de la quota, per als de major grau de discapacitat. Vegeu l'article.
 • Per explotacions agrícoles i empresa o negoci familiar i participacions en determinades entitats:
  • Reducció del 95 % del valor de l'explotació agrícola, empresa o negoci familiar, o de les participacions en entitats. Vegeu l'article.

Adquisicions per donació

 • Per parentiu (s'apliquen també a les donacions entre avis i néts, en els casos en què el pare o la mare d'aquests últims haja mort abans de la donació):
  • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a:
   • 96.000 €, segons edat, si es tracta de descendents menors de 21 anys.
   • 40.000 € si es tracta de la resta de fills i de pares. Vegeu l'article.
  • Bonificació del 99 % de la quota, amb el límit de 420.000 €. Vegeu l'article.
  En els dos casos, l'adquirent ha de tindre:
  • Un patrimoni previ a la donació de fins a 2 milions d'euros.
  • Ser resident a la Comunitat Valenciana.
  • Document públic (en la mateixa donació o per a formalitzar-lo dins del termini de declaració).
 • Per a discapacitats:
  • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a:
   • 240.000 € per als de major grau de discapacitat.
   • 120.000 € per als de menor grau de discapacitat en donacions entre pares i fills o, si el pare o la mare ha mort abans de la donació, entre avis i néts. Vegeu l'article.
  • Bonificació del 99 % de la quota, per als de major grau de discapacitat , en donacions entre pares i fills o, si el pare o la mare ha mort abans de la donació, entre avis i néts. Vegeu l'article.
 • Per explotacions agrícoles i empresa o negoci familiar i participacions en determinades entitats:
  • Reducció del 95 % del valor de l'explotació agrícola, empresa o negocio familiar, o de les participacions en determinades entitats. Vegeu l'article.

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat al gener de 2011).