Visualització de contingut web

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90 % de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu n.º 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

  • Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4).

Prioritats del FEDER:

  • El foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes.

 

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

4 – Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors

4c -Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.

4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CENTRES D'HACIENDA I MODEL ECONÒMIC

 

Documents de programació

Programa Operatiu FEDER CV 2014-2020

Convocatòries d'ajudes / Licitacions

Llistat operacions de Patrimoni

Normativa d'aplicació

Enllaços d'interés

Comunicació 2014-2020

Mesures antifrau