Seleccioneu província

Immobles en subhasta en la província seleccionada

« Ves enrere

EIN 224/2015

EIN 224/2015

imagen $titulo.getData()

EIN 224/2015

Finca rústica en Llria, parcelas 42 y 47, polígono 11, partida l'Olivera de l'Angelet

Preu base de licitació: 8.446,20 €
Data prevista de subasta: 19/01/2017

Descripció detallada:

 • Expedient de subhasta: EIN 224/2015
 • Lloc del presentació d'ofertas: Preferentement en el Registre General de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic o en la forma indicada en el plec de condicions particulars
 • Data límit de presentació d'ofertes: 02/01/2017
 • Import de la garantia: 5% del preu base de licitació
 • Procediment i forma d'adjudicació: Subhasta pública
 • Data i hora de les visites: No es concerten visites
 • Ubicació: Parcel·les 42 i 47, polígon 11, partida l'Olivera de l'Angelet, Lliria , 46160 Lliria (València), Espanya
 • Referència catastral: 46149A011000420000BX . Consulta de dades catastrals
 • Informació urbanística: Sòl no urbanitzable protegit.
 • Inscripció:


  Consultar plec de condicions particulars.


 • Carregues:

  A obtindre per l'interesat en el Registre de la Propietat.

 • Normativa que regix la subhasta:

  Consultar plec de condicions particulars.

 • OBSERVACIONS:

  Les dades y la informació contingudes en esta pàgina web i en el plec de condicions particulars respecte a la situació física i jurídica de l'immoble poden no estar actualitzats, per la qual cosa es faciliten sense perjuí del deure de comrpobació pel licitador, el qual asumirà, en cas de resultar adjudicatari, l'estat jurídic, físic i constructiu de l'immoble.

  Les dades i la informació contingudes en esta pàgina web i en el plec de condicions particulars respecte a la situació física i jurídica de l'immoble poden no estar actualitzades, per la qual cosa es faciliten sense perjuí del deure de comprovació que té el licitador, el qual assumirà, en cas de resultar adjudicatari, l'estat jurídic, físic i constructiu de l'immoble.

Informació adicional

Galeria d'imatges