Seleccioneu província

Immobles en subhasta en la província seleccionada

« Ves enrere

EIN 223/2015

EIN 223/2015

imagen $titulo.getData()

EIN 223/2015

Finca rústica de 10.039 m2 de superfície en Lliria, parcel·la 25, polígon 70, partida Caicons o el Palmeral.

Preu base de licitació: 6.023,40 €
Data prevista de subasta: 19/01/2017

Descripció detallada:

 • Expedient de subhasta: EIN 223/2015
 • Lloc del presentació d'ofertas: Preferentement en el Registro General de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic o en la forma indicada en el plec de condicions particulars
 • Data límit de presentació d'ofertes: 02/01/2017
 • Import de la garantia: 5% del precio base de licitación
 • Procediment i forma d'adjudicació: Subhasta pública
 • Data i hora de les visites: No es concerten visitas
 • Ubicació: Parcel·la 25, polígon 70, partida Caicons o el Palmeral, Lliria , 46160 Lliria (València), Espanya
 • Referència catastral: 46149A070000250000BO . Consulta de dades catastrals
 • Informació urbanística: Sòl no urbanitzable protegit
 • Inscripció:


  Consultar plec de condicions particulars.


 • Carregues:

  A obtindre per l'interesat en el Registre de la Propietat.

 • Normativa que regix la subhasta:

  Consultar plec de condicions particulars.

 • OBSERVACIONS:

  Les dades y la informació contingudes en esta pàgina web i en el plec de condicions particulars respecte a la situació física i jurídica de l'immoble poden no estar actualitzats, per la qual cosa es faciliten sense perjuí del deure de comrpobació pel licitador, el qual asumirà, en cas de resultar adjudicatari, l'estat jurídic, físic i constructiu de l'immoble.

  Les dades i la informació contingudes en esta pàgina web i en el plec de condicions particulars respecte a la situació física i jurídica de l'immoble poden no estar actualitzades, per la qual cosa es faciliten sense perjuí del deure de comprovació que té el licitador, el qual assumirà, en cas de resultar adjudicatari, l'estat jurídic, físic i constructiu de l'immoble.

Informació adicional

Galeria d'imatges