Seleccioneu província

Visualització de contingut web

The selected web content no longer exists.

Immobles en subhasta en la província seleccionada

« Ves enrere

EIN 222/2015

EIN 222/2015

imagen $titulo.getData()

EIN 222/2015

Finca rústica de 3.712 m2 en Llíria, parcel·la 648, polígon 11, partida Caicons o d'Asnar.

Preu base de licitació: 2227,20 €
Data prevista de subasta: 19/01/2017

Descripció detallada:

 • Expedient de subhasta: EIN 222/2015
 • Lloc del presentació d'ofertas: Preferentemente en el Registro General de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico o en la forma indicada en el pliego de condiciones particulares
 • Data límit de presentació d'ofertes: 02/01/2017
 • Import de la garantia: 5% del preu base de licitació.
 • Procediment i forma d'adjudicació: Subhasta pública
 • Data i hora de les visites: No es concerten visitas
 • Ubicació: Parcel·la 648, polígon 11, partida Caicons o d'Asnar, Llíria , 46160 Llíria (València), Espanya
 • Referència catastral: 46149A011006480000BI . Consulta de dades catastrals
 • Informació urbanística: Suelo no urbanizable protegido
 • Inscripció:


  Consultar el plec de condicions particulars.


 • Carregues:

  A obtindre per l'interesat en el Registre de la Propietat.

 • Normativa que regix la subhasta:

  Consultar plec de condicions particulars.

 • OBSERVACIONS:

  Les dades y la informació contingudes en esta pàgina web i en el plec de condicions particulars respecte a la situació física i jurídica de l'immoble poden no estar actualitzats, per la qual cosa es faciliten sense perjuí del deure de comrpobació pel licitador, el qual asumirà, en cas de resultar adjudicatari, l'estat jurídic, físic i constructiu de l'immoble.

  Les dades i la informació contingudes en esta pàgina web i en el plec de condicions particulars respecte a la situació física i jurídica de l'immoble poden no estar actualitzades, per la qual cosa es faciliten sense perjuí del deure de comprovació que té el licitador, el qual assumirà, en cas de resultar adjudicatari, l'estat jurídic, físic i constructiu de l'immoble.

Informació adicional

Galeria d'imatges