Seleccioneu província

Visualització de contingut web

The selected web content no longer exists.

Immobles en subhasta en la província seleccionada

« Ves enrere

EIN 215/2015

EIN 215/2015

imagen $titulo.getData()

EIN 215/2015

Finca rústica de 10.450 m2 en Llíria, parcel·la 48, polígon 145, partida la Basseta del Vaquer o la Joliesa, amb una construcció fora d'ordenació de 38m2.

Preu base de licitació: 27.224,00 €
Data prevista de subasta: 19/01/2017

Descripció detallada:

 • Expedient de subhasta: EIN 215/2015
 • Lloc del presentació d'ofertas: Preferentement en el Registre General de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic o en la forma indicada en el plec de condicions particulars
 • Data límit de presentació d'ofertes: 02/01/2017
 • Import de la garantia: 5% del preu base de licitació
 • Procediment i forma d'adjudicació: Subhasta pública
 • Data i hora de les visites: No es concerten visites
 • Ubicació: Parcel·la 48 del polígon 145, partida la Basseta del Vaquer o la Joliesa, Llíria , 46160 Lliria (València), Espanya
 • Referència catastral: 46149A145000480000YF . Consulta de dades catastrals
 • Informació urbanística: Sòl no urbanitzable protegit
 • Inscripció:


  Consultar el plec de condicions particulars.


 • Carregues:

  A obtindre per l'interesat en el Registre de la Propietat.

 • Normativa que regix la subhasta:

  Consultar plec de condicions particulars.

 • OBSERVACIONS:

  Les dades y la informació contingudes en esta pàgina web i en el plec de condicions particulars respecte a la situació física i jurídica de l'immoble poden no estar actualitzats, per la qual cosa es faciliten sense perjuí del deure de comrpobació pel licitador, el qual asumirà, en cas de resultar adjudicatari, l'estat jurídic, físic i constructiu de l'immoble.

  Les dades i la informació contingudes en esta pàgina web i en el plec de condicions particulars respecte a la situació física i jurídica de l'immoble poden no estar actualitzades, per la qual cosa es faciliten sense perjuí del deure de comprovació que té el licitador, el qual assumirà, en cas de resultar adjudicatari, l'estat jurídic, físic i constructiu de l'immoble.

Informació adicional

Galeria d'imatges