Tornar

Detall d'immoble

Parcel·la a Rossell, Polígon 20 parcel·la 67, Partida Molloneres de Rossell

Parcel·la a Rossell, Polígon 20 parcel·la 67, Partida Molloneres de Rossell

no-foto

Parcel·la a Rossell, Polígon 20 parcel·la 67, Partida Molloneres de Rossell

Superfície: 8.212 m2

Descripció detallada:

  • Expedient de subhasta: EIN 300/2012
  • Procediment i forma d'adjudicació: Subhasta pública amb proposició econòmica en sobre tancat.
  • Ubicació: Polígono 20 parcela 67, Partida Molloneres de Rossell , 12511 Rossell (Castelló), Espanya
  • Referència catastral: 12096A020000670000FU . Consulta de dades catastrals