Sector Públic Empresarial

Marc normatiu regulador del Sector Pùblic Instrumental de la Generalitat

 

NORMATIVA AUTONÒMICA DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Resolució de 31 d'octubre del 2017, de la Secretària Autonòmica de Model Ecòmic i Finançament, relativa a la interpretació i seguiment de l'aplicació de la Resolució de 14 d'abril de 2016, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les instruccions sobre mesures de control i publlicitat activa en el sector públic instrumental de la Generalitat (DOGV 7767 de 25-04-2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA ESTATAL DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL