RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL (RLT) DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

 

ÚLTIMA PUBLICACIÓ EN EL DOGV DE LES RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL (RLT)

DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL (actualitzat 15.10.2019)

 

ENTITAT

DATA DOGV

 

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP)

03/01/2019*

 

FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (CEAM)

29.12.2017

 

CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA S.A.

26.07.2018

 

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)

 

29.12.2017

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

30.12.2016

 

AEROPORT DE CASTELLÓ S.L. (AEROCAS)

30.12.2016

 

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL FOMENT D'ESTUDIS SUPERIORS (FFES)

 

04.07.2019

FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA REGIÓ EUROPEA (FCVRE)

31.12.2018

 

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF)

24.05.2018

AGÉNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT)

18.05.2018

INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM)

29.03.2017

 

ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT (EIGE)

30.03.2017

03.04.2017 (c.e.)

 

INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ SOCIAL-SANITÀRIA (IVASS)

20.12.2017

03.01.2019

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  (CULTURARTS GENERALITAT)

28.12.2017

06.02.2018 (c.e.)

03.01.2019*

SOCIETAT PROYECTES TEMÀTICS COMUNITAT VALENCIANA (SPTCV) 31.01.2018
VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS S.A. (VAERSA) 30.10.2018

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (CVMC)

06.06.2017

28.08.2017

 

AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (AVI)

03.07.2019

03.01.2019*
 

SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (SAMC)

11.07.2018

 

CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ, VAL SPACE CONSORTIUM

31.12.2018

SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS 06.08.2019
   

 

*Només personal funcionari/laboral propi GVA