Contactar

Contactar

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Direcció General de Pressupostos
Subdirecció General d'Elaboració, Programació Pressupostària i Relacions Financeres amb les Entitats Locals

  • Carrer Amadeo de Saboya, 2
  • 46010 València
  • E-Mail: arfel_cehe@gva.es
  • Telf:  961.613.289 / 961.613.375 / 961.613.286
  • Fax. 961.613.037