Visualització de contingut web

REUNIONS AMB AGENTS SOCIALS I PERSONES EXPERTES

El desplegament estratègic del Model Econòmic cal fer-ho mitjançant un procés col·laboratiu, obert i global, que fomente la coresponsabilitat i el lideratge compartit del procés per tots els departaments del Consell.

A més, és fonamental fomentar la participació i el debat de la societat civil, els centres de coneixement i investigació, les empreses i els treballadors i treballadores, sobre la transformació del Model Econòmic a la Comunitat Valenciana per tal d'aconseguir un alt grau de contrast social.

 

Notícies relacionades: