Visualització de contingut web

 

El Consell, per mitjà de la Direcció General de Model Econòmic, Finançament  i Política Financera sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ha fixat entre els seus objectius establir les bases perquè la Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l'obertura i la connexió amb l'exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social.

 

Director general de Model Econòmic, Finançament i Política Financera:

Juan Salvador Pérez Ballester

 

Subdirector general de Model Econòmic:

Mario Mollá Tormo

 

contacte: model_economic@gva.es

 

CONTACTES DE LA SUBDIRECCIÓ DE MODEL ECONÓMIC

Subdirector de Model Económic:

Mario Mollá Tormo

Telf.- 961 207 160

email:molla_mar@gva.es

 

J.Pablo Sarrió Montes

Telf.- 961 207 126

e-mail: sarrio_pab@gva.es

 

Yolanda Leal Vidal

Telf.- 961 207 766

e-mail: leal_yol@gva.es

 

Cap d'Unitat de Planificació e Impuls:

Rafael Sánchez Ortiz

Telf.- 961 207 137

email:sanchez_raf@gva.es

 

Jose A. Pons Roig

Telf.- 961 207 141

e-mail: pons_jos@gva.es

Cap d'Unitat de Anàlisi i Difusió:

M.ª Jesús Carrillo Martínez

Telf.- 961 207 133

email:carrillo_mje@gva.es

 

Tomás Aura Gomez

Telf.- 961 207 138

e-mail: aura_tom@gva.es