Visualització de contingut web

Economia Taronja (Indústries Culturals i Creatives)

 

En l'àmbit del desenvolupament econòmic han anat adquirint cada vegada més importància les activitats intensives en creativitat. Les Indústries Culturals i Creatives (ICC), comprenen els sectors en que el valor dels seus bens i serveis es fonamenta en el talent i la propietat intel·lectual, com són: l'arquitectura, les arts plàstiques, visuals i escèniques, cine, disseny, editorial, moda, música, publicitat o videojocs.

Aquestes activitats basades en la creativitat i la innovació, tenen per si mateixes una elevada capacitat de generació d'ocupació i constitueixen un estimable valor dins del Producte Interior Brut (PIB). Però la influència del sector en el desenvolupament va més enllà, estudis recents analitzen com el creuament amb altres sector productius genera valor afegit i és factor d'impuls per a la productivitat i la competitivitat empresarial.

Identificar aquestes activitats i la seua rellevància en l'economia valenciana és bàsic per a posteriorment arbitrar les accions oportunes en el marc del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià.

 

ESTUDIS:

 

 

II JORNADA TÈCNICA D'ECONOMIA TARONJA- 4 de juliol de 2019

 

ALTRES ESTUDIS: