Visualització de contingut web

Càtedra Model Econòmic Universitat de València

 

Aquesta Càtedra de la Universitat de València té com a objectiu impulsar el coneixement i la difusió de l'Economia circular, focalitzant sobre l'ús dels recursos hídrics. Amb açò, es pretén avançar en la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, cap a un enfocament basat en la innovació, el coneixement, i la sostenibilitat des d'un punt de vista mediambiental, productiu i social.

Importància de l'Economia circular per al canvi de model de la Comunitat Valenciana:

L'economia circular es basa en els principis de reutilització, reparació, reciclatge o revalorització, en el seu cas, com aprofitament energètic d'aquells recursos que no es puguen reciclar. Mitjançant la seua implementació es pretén reduir l'ús dels recursos i del propi consum d'energia. A més dels beneficis ambientals, aquesta nova activitat es generadora de riquesa i d'ocupació, el que permet assolir un valuós avantatge competitiu als diversos territoris dins d'una economia global.

Com que el sistema lineal de la nostra economia (extracció, fabricació, utilització, i eliminació) es mostra insostenible, pel procés d'esgotament de recursos i l'efecte negatiu sobre el medi ambient, es busca promoure una nova economia circular que puga permetre «tancar el cicle de vida» del productes, el serveis, els residus, el materials, l'aigua, l'energia. D'aquesta manera s'aconsegueix convertir els residus en matèries primeres, el que contribueix a la seguretat del subministrament i a la creació d'ocupació.

Per aquest motiu es requereix promoure la col·laboració publico-privada i la coordinació entre els agents econòmics i socials i les administracions públiques amb l'objecte d'actuar conjuntament front els reptes mediambientals, econòmic i tecnològics plantejats. S'aprofiten així les oportunitats derivades d'aquest canvi de paradigma que puga garantir el creixement econòmic i social, durador i sostenible.
 

Director\a de la Càtedra:

  • Francesc Hernández Sancho, catedràtic de Economia aplicada. Departament d'Economia aplicada II de la Universitat de València.

RECURSOS

 

 

 

Recursos web útils per a la presentació de propostes d'economia circular a programes europeus

 

Notícies relacionades: