Visualització de contingut web

Ajudes

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

 

PROJECTES D'INVERSIÓ EMPRESARIAL QUE CONTRIBUÏSQUEN A LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC

 

CONVOCATÒRIES

   [TANCADA]

>Accés al procediment i impresos associats<

>Accés al procediment d'aportació de documentació i justificació<

>Logo concessió d'Ajuda. Format PNG <

>Logo concessió d'Ajuda. Format JPG <

 

 

 

 

 

 

BONIFICACIÓ COSTOS FINANCERS PRÉSTECS IVF EN EL MARC DEL CANVI DE MODEL ECONÒMIC

 

 

CONVOCATÒRIES

   [TANCADA]

>Accés al procediment i impresos associats<