Període mitjà de pagament per entitats

Nom Data de publicació
2014
09- PMP entitats CV. Setembre 2014 2014-10-31 14:42:46.637
10- PMP entitats CV. Octubre 2014 2014-11-28 14:36:38.206
11- PMP entitas CV. Novembre 2014 2014-12-23 11:00:18.334
12_2- PMP entitats CV. Desembre 2014_definitivo 2015-03-03 10:48:19.902
12_1- PMP entitats CV. Desembre 2014_provisional 2015-01-30 13:14:40.3
2015
02-PMP Entitats CV. Febrer 2015 2015-03-30 14:17:54.403
01- PMP Entitats CV. Gener 2015 2015-03-20 12:05:21.416
04-PMP Entitats CV. Abril 2015 2015-05-28 11:53:38.693
05-PMP Entitats CV. Maig 2015 2015-06-25 11:57:01.735
03-PMP Entitats CV. Març 2015 2015-04-30 12:17:10.974
12-PMP Entitats CV. Desembre 2015 2016-02-25 11:57:12.845
06-PMP Entitats CV. Juny 2015 2015-07-23 13:30:53.522
10-PMP Entitats CV. Octubre 2015 2015-11-24 13:23:34.244
09-PMP Entitats CV. Setembre 2015 2015-10-27 09:00:45.648
12-PMP Entitats CV. Desembre 2015_Provisional 2016-02-01 11:20:19.764
11-PMP Entitats CV. Novembre 2015 2015-12-21 12:55:59.265
07-PMP Entitats CV. Juliol 2015 2015-08-27 13:30:09.592
08-PMP Entitats CV. Agost 2015 2015-09-28 14:17:57.684
2017
01- PMP Entitats CV. Gener 2017 2017-03-14 14:02:33.777
01- PMP Entitats CV. Gener 2017 (revisat) 2017-03-21 13:06:51.691
02- PMP Entidades CV. Febrero 2017 (revisado) 2017-04-12 13:56:22.997
02- PMP Entitats CV. Febrer 2017 2017-03-31 10:39:11.252
02- PMP Entitats CV. Febrer 2017 (revisat) 2017-04-12 13:57:25.479
03- PMP Entitats CV. Març 2017 2017-04-28 13:13:14.089
04- PMP Entitats CV. Abril 2017 2017-05-26 12:31:50.575
05- PMP Entitats CV. Maig 2017 2017-06-29 14:54:31.514
06- PMP Entitats CV. Juny 2017 2017-07-28 11:31:50.269
06- PMP Entitats CV. Juny 2017 (revisat) 2017-09-07 11:16:15.372
07- PMP Entitats CV. Juliol 2017 2017-08-29 15:54:31.926
07- PMP Entitats CV. Juliol 2017 (revisat) 2017-09-08 10:23:23.695
08- PMP Entitats CV. Agost 2017 2017-09-29 12:33:05.245
09- PMP Entitats CV. Setembre 2017 2017-10-30 09:14:54.351
10- PMP Entitats CV. Octubre 2017 2017-11-29 11:41:58.528
11- PMP Entitats CV. Novembre 2017 2017-12-26 13:50:56.698
11- PMP Entitats CV. Novembre 2017 (Revisat) 2018-01-16 10:26:32.267
12- PMP Entitats CV. Desembre 2017 2018-05-02 13:13:34.817
12- PMP Entitats CV. Desembre 2017 Avanç 2018-01-31 14:57:28.072
12- PMP Entitats CV. Desembre 2017 Avanç 2 2018-02-21 10:07:56.513
2018
01- PMP Entitats CV. Gener 2018 2018-03-26 11:57:51.645
02- PMP Entitatas CV. febrer 2018 2018-03-29 09:49:26.403
03- PMP Entitats CV. maç 2018 2018-04-25 12:38:44.861
04- PMP Entitats CV. Abril 2018 2018-07-04 14:10:30.402
05- PMP Entitats CV. Maig 2018 2018-06-29 12:59:14.566
06- PMP Entitats CV. Juny 2018 2018-07-30 12:25:21.745
07- PMP Entitats CV. Juliol 2018 2018-08-31 12:54:58.368
08-PMP Entitats CV Agost 2018 2018-10-19 14:06:56.879
09-PMP Entitats CV Setembre 2018 2018-11-09 10:43:39.459
10-PMP Entitats CV Octubre 2018 2018-11-30 11:43:47.183
11-PMP Entitats CV Novembre 2018 2018-12-27 14:56:32.805
12- PMP Entitats CV. Desembre 2018 (Avanç) 2019-02-14 14:36:13.834
2019
01- PMP Entitats CV. Gener 2019 2019-02-28 14:23:54.862
2016
12- PMP Entitats CV. Desembre Avanç 2 2016 2017-03-03 12:34:14.009
12- PMP Entitats CV. Desembre Avanç 2016 2017-01-30 14:13:01.893
12- PMP Entitats CV. Desembre 2016 2017-05-03 14:49:17.893
09- PMP Entitats CV. Setembre 2016 2016-10-27 15:03:18.502
02- PMP Entitats CV. Febrer 2016 2016-03-30 13:18:23.281
01- PMP Entitats CV. Gener 2016 2016-02-29 15:06:43.844
03- PMP Entitats CV. Març 2016 2016-04-27 13:06:10.526
08- PMP Entitats CV. Agost 2016 Provisional 2016-11-10 13:36:09.054
04- PMP Entitats CV. Abril 2016 2016-05-24 14:22:05.535
05- PMP Entitats CV. Maig 2016 2016-06-24 09:06:27.195
10- PMP Entitats CV. Octubre 2016 2016-11-29 10:12:52.506
06- PMP Entitats CV. Juny 2016 2016-07-27 13:09:53.855
07- PMP Entitats CV. Juliol 2016 2016-08-30 13:10:44.397
08- PMP Entitats CV. Agost 2016 2016-09-28 13:01:51.472
11- PMP Entitats CV. Novembre 2016 2016-12-27 14:03:44.335