Novetats

Ajudes europees per a les Corporacions Locals

Ajudes europees per a les Corporacions Locals

Els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons «EIE») són la principal ferramenta de la política d'inversió de la Unió Europea. A la Comunitat Valenciana es divideixen en tres grans blocs: Fons Social Europeu (FSE), Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El Programa Operatiu Regional del Fons Social Europeu per al període 2014-2020 de la Comunitat Valenciana ha sigut aprovat per Decisió de la Comissió Europea, amb data 17 de desembre de 2015. Aquest Programa Regional compta amb la participació de distints departaments de la Generalitat. La sol·licitud de les ajudes es realitzarà en cada cas a través dels esmentats òrgans gestors.

Així mateix, des del Servei del FSE també es gestiona el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil promogut pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. L'esmentat Programa té com a objectiu principal la reducció de la desocupació juvenil.

D'altra banda, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un instrument financer de la Comissió Europea la finalitat del qual és l'ajuda per al desenvolupament econòmic de les regions menys desenvolupades de la Unió Europea.

Dins del FEDER hi ha diferents ajudes per a la CV, les quals es poden dividir en quatre grups: Ajudes per a l'estalvi energètic i l'eficiència energètica en diferents àmbits, l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat (POCS), les ajudes per a actuacions singulars en economia baixa en carboni i les "urban innovative actions". Les ajudes prèviament mencionades estan vigents en l'actualitat.

Finalment, cal destacar el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (pertanyent al FEADER). L'esmentat Programa és un instrument de planificació de les actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de política de desenvolupament rural. 

Més informació al següent enllaç:

Ajudes europees per a Corporacions Locals