Novetats

« Ves enrere

Convocatòria del Programa Justícia de la UE

Convocatòria del Programa Justícia de la UE

Les propostes hauran de presentar-se abans del 25 d'octubre de 2017

La Direcció General de Justícia de la Comissió Europea té oberta fins el 25 d'octubre de 2017 la seua convocatòria de subvencions per a projectes transnacionals sobre formació judicial en temes de dret civil, dret penal o dret fundamentals.

La proposta de projecte ha de contar amb la participació mínima de dos organismes de dos països europeus diferents. Els països que participen en el Programa de Justícia són els estats membres de la UE, incloent Albania i exceptuant el Regne Unit i Dinamarca. La quantitat mínima de subvenció a sol·licitar és de 30.000 euros.

L'objectiu és contribuir a la aplicació efectiva i coherente del dret europeu a l'ètica judicial i l'estat de dret en les árees de dret civil (incloent el dret dels consumidors), dret penal i drets fonamentals, cobrint les necessitats de formació no satisfetes en estos camps. També s'enfoca a les necessitats específiques de formació del personal dels tribunals de justícia.

Les prioritats són les següents:

 1. Cobrir les mancances en cooperació transfronterera dels proveïdors d'activitats formatives
 2. Abordar els buits existents en formació en dret europeu del personal dels tribunals de justícia i agents judicials mitjançant activitats formatives en totes les àrees del dret civil, penal i drets fonamentals rellevants per al seu treball judicial
 3. Donar suport a la formació de jutges, fiscals, advocats i notaris en dret civil, penal i drets fonamentals europeus, sistemes legals dels estats membres, ètica judicial i l'estat de dret, així com augmentar el coneixement de les eines informàtiques transfrontereres i les habilitats lingüístiques dels professionals del dret, en àrees amb un valor particular afegit, sobre tot a través de:
  1. Seminaris amb facilitats d'accés lingüístic (per exemple, amb traducció simultània)
  2. Activitats formatives transfrontereres per a personal formatiu
  3. Activitats formatives amb participants provinents d'almenys dues de les diferents àrees professionals

La convocatòria finançarà activitats com ara:

 • Organització de seminaris interactius orientats cap a activitats pràctiques
 • Intercanvis multilaterals entre les professions jurídiques
 • Creació de continguts formatius
 • Eines per a personal formatiu

El finançament sota el Programa de Justícia segueix el principi de cofinançament i, excepte quan s'hi especifica altra cosa al text de la convocatòria, no pot constituir més del 80% de les despeses totals elegibles del projecte.

Més infomació en  EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu