Visualització de contingut web

Enllaços a Gestors dels PO FEDER - FSE COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020


EIXOS PRIORITARIS FEDER

 

 

  • EP1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (FEDER)

 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (FEDER)

 

Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) (FEDER)

 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (FEDER)

 

 

  • EP2. Millorar l'ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'accés a les mateixes

 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic – Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació (FEDER)

 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (FEDER)

 

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (FEDER)

 

 

  • EP3. Millorar la competitivitat de les PIME

 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (FEDER)

 

Institut Valencià de Finances (IVF) (FEDER)

 

 

  • EP4. Afavorir el passe a una economia baixa en carboni en tots els sectors

 

Presidència de la Generalitat - Dirección General d'Administració Local (FEDER)

 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (FEDER)

 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (FEDER)

 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (FEDER)

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) (FEDER)

 

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública - Sotssecretaria (FEDER)

 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic - Sotssecretaria (FEDER)

 

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (FEDER)

 

 

 

  • EP6. Conservar i Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

 

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (FEDER)

 

Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge, i Arquitectura Bioclimàtica (FEDER)

 

Presidència de la Generalitat - Direcció General d'Administració Local (FEDER)

 

Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) (FEDER)

 

 

 

EIXOS PRIORITARIS FSE

 

 

  • EP1 Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50 % del FSE.

 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) (FSE)

 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic - Direcció General de Fons Europeus (FSE)

 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (FSE)

 

Agència Valenciana de Turisme (AVT) (FSE)

 

Institut Valencià de Finances (IVF) (FSE)

 

 

  • EP2 Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50 % del FSE.

 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) (FSE)

 

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (FSE)

 

 

  • EP3 Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50 % del FSE.

 

Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) (FSE)

 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (FSE)