Visualització de contingut web

Enllaços a Gestors dels PO FEDER - FSE COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020


EIXOS PRIORITARIS FEDER

 

 

  • EP1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - (FEDER)

 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública - (FEDER)

 

Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) - (FEDER)

 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) - (FEDER)

 

 

  • EP2. Millorar l'ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'accés a les mateixes

 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic – Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació - (FEDER)

 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública - (FEDER)

 

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural - (FEDER)

 

 

  • EP3. Millorar la competitivitat de les PYME

 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) - (FEDER)

 

Institut Valencià de Finances (IVF) – (FEDER)

 

 

  • EP4. Afavorir el passe a una economia baixa en carboni en tots els sectors

 

Presidència de la Generalitat - Dirección General d'Admisnitració Local (FEDER)

 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (FEDER)

 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública - (FEDER)

 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) - (FEDER)

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - (FEDER)

 

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques - Sotssecretaria (FEDER)

 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic – Sotssecretaria (FEDER)

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (FEDER)

 

 

 

  • EP6. Conservar i Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

 

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural - (FEDER)

 

Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori - (FEDER)

 

Presidència Generalitat - Direcció General d'Administració Local (FEDER)

 

Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) - (FEDER)

 

 

 

EIXOS PRIORITARIS FSE

 

 

  • EP1 Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50 % del FSE.

 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) - (FSE)

 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic - Direcció General de Fons Europeus - (FSE)

 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (FSE)

 

Agència Valenciana de Turisme (AVT) - (FSE)

 

Institut Valencià de Finances (IVF) – (FSE)

 

 

  • EP2 Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50 % del FSE.

 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) - (FSE)

 

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives - (FSE)

 

 

  • EP3 Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50 % del FSE.

 

Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) - (FSE)

 

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (FSE)