Visualització de contingut web

Presentació

La política de competència és essencial per a la realització del mercat interior. Mentres que la raó de ser del mercat interior és permetre a les empreses competir entre si en condicions d'igualtat en els mercats de tots els Estats membres, la de la política de competència és afavorir l'eficiència econòmica creant un clima propici a la innovació i al progrés tècnic. No obstant, en el marc de l'economia de mercat, la competència abona la bona marxa de l'economia, protegint de forma òptima els interessos dels consumidors europeus i garantint al mateix temps la competitivitat de les empreses, dels productes i dels servicis d'Europa en el mercat mundial. És per això que la política europea de competència ha d'impedir als governs dels Estats membres falsejar les normes de competència (ajudes estatals).