Visualització de contingut web

EURODISEA

Ajudes a persones beneficiàries del programa Eurodisea per la crisi sanitària per la COVID-19. (Sol·licitud per part de joves participants). Programa Eurodisea

EMPRESES: Ajudes destinades a la realització d'intercanvis entre joves europeus per a la realització de pràctiques professionals (Sol·licitud d'acogida per part de les empreses). Programa Eurodisea

JOVES: Regulació de l'aplicació del Programa Eurodisea en la Comunitat Valenciana (Sol·licitud de pràctiques professionals en una regió europea per part de joves de la Comunitat Valenciana). Programa Eurodisea

ENLLAÇ EUROPEU: www.eurodyssee.eu

OFERTA DE PRÀCTIQUES: http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/backend/ofertas-de-practicas.html

 

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenvolupament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.

Objectius del FSE:

  • Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral (EIX PRIORITARI 1- OBJECTIU TEMÀTIC 8)

Prioritats del FSE:

  • L'accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosos els aturats de llarga duració i les persones allunyades del mercat laboral, així com les iniciatives d'ocupació locals i el foment de la mobilitat laboral.

Eix prioritari 1: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

8 – Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral

8.1. L'accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosos els aturats de llarga duració i les persones allunyades del mercat laboral, així com les iniciatives d'ocupació locals i el foment de la mobilitat laboral.

 

8.1.4. Augmentar la mobilitat laboral a nivell nacional i internacional com a via per a obtindre una integració duradora en el mercat de treball.

PRÀCTIQUES LABORALS DE JÓVENS A EUROPA (PROGRAMA EURODISEA)

 

Documents de programació

Convocatòries d'ajudes

Llistat d'operacions

Normativa d'aplicació

Enllaços d'interés

Comunicació 2014-20

Mesures antifrau