Visualització de contingut web

EURODISEA

Ajudes a persones beneficiàries del programa Eurodisea per la crisi sanitària per la COVID-19. (Sol·licitud per part de joves participants). Programa Eurodisea

EMPRESES: Ajudes destinades a la realització d'intercanvis entre joves europeus per a la realització de pràctiques professionals (Sol·licitud d'acogida per part de les empreses). Programa Eurodisea

D'ACORD AMB LES MESURES APROVADES PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19:

S'INTERROMPEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

JOVES: Regulació de l'aplicació del Programa Eurodisea en la Comunitat Valenciana (Sol·licitud de pràctiques professionals en una regió europea per part de joves de la Comunitat Valenciana). Programa Eurodisea

ENLLAÇ EUROPEU: www.eurodyssee.eu

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenvolupament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.

Objectius del FSE:

  • Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral (EIX PRIORITARI 1- OBJECTIU TEMÀTIC 8)

Prioritats del FSE:

  • L'accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosos els aturats de llarga duració i les persones allunyades del mercat laboral, així com les iniciatives d'ocupació locals i el foment de la mobilitat laboral.

Eix prioritari 1: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

8 – Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral

8.1. L'accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosos els aturats de llarga duració i les persones allunyades del mercat laboral, així com les iniciatives d'ocupació locals i el foment de la mobilitat laboral.

 

8.1.4. Augmentar la mobilitat laboral a nivell nacional i internacional com a via per a obtindre una integració duradora en el mercat de treball.

PRÀCTIQUES LABORALS DE JÓVENS A EUROPA (PROGRAMA EURODISEA)

 

Documents de programació

Convocatòries d'ajudes

Llistat d'operacions

Normativa d'aplicació

Enllaços d'interés

Comunicació 2014-20

Mesures antifrau