Visualització de contingut web

Direcció General de Fons Europeus

La Direcció General de Fons Europeus té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Què és el Marc Financer Pluriennal o pressupost europeu a llarg termini?

El pressupost a llarg termini de la UE o Marco Financiero Pluriennal ajuda a milions d'estudiants, milers de persones investigadores, ciutats,...

Posició Consell sobre Horitzó Europa i programa d'execució 2021-2027

El reglament Horitzó Europa, proposat per la Comissió al juny de 2018, estableix el programa marc de la UE per a la investigació i la...

Orientacions metodològiques per al pressupost amb perspectiva de gènere en els Fons de la UE

L'objectiu de la present guia metodològica és ajudar a les autoritats de gestió de la Unió Europea a aplicar eines de pressupost amb...

Orange the World 2020

El 25 de novembre , l'EIGE (Institut Europeu per a la igualtat de gènere) marcarà el començament de la campanya anual de sensibilització...

Consulta de la UE sobre la integració i inclusió dels immigrants

La Comissió Europea ha llançat una consulta per a recopilar opinions sobre noves accions que podrien prendre's a nivell de la UE per a...

Mostrant 1 - 5 de 186 resultats
Articles per pàgina 5
de 38