Horari

Horari

 

APLICACIÓ HORARI HIVERN HORARI ESTIU
(juliol i agost)

Sistema Sar@ - Portal tributari
Pla Confiança
Sistema JOC-ER

Dilluns a divendres de 8:00 a 15:30.
Dijous de 16:00 a 18:30.
Dilluns a divendres de 8:00 a 15:30.

Plataforma de contractació de la Generalitat
CECILIA (Obtenció del certificat d'estar inscrit en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades)

Dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i 16:00 a 19:00.
Divendres de 8:00 a 15:00
Dilluns a divendres de 8:00 a 15:00