Nota de premsa

L'IVF ha aprovat a través de les seues línies de caràcter social un total de 71 operacions per un import de 63 milions d'euros durant 2020

01/01/2021

- L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha renovat per a 2021 aquests instruments financers dels centres dependents de la Conselleria de Polítiques Inclusives amb un interés que es redueix del 2 % a l'1,75 %
- Des de la posada en marxa en 2017 de la primera línia social de l'IVF, s'han aprovat 273 operacions per un valor de 176,4 milions d'euros
- Malgrat l'elevat nombre d'operacions tramitat, el nombre de centres involucrats i els imports anticipats, la taxa d'impagament a través d'aquestes línies és del 0 %Durant l'exercici 2020, l'IVF ha aprovat a través de les seues línies de caràcter social un total de 71 operacions de finançament per un import global de 63 milions d'euros, tal com es desprén del balanç presentat pel director general davant del Consell d'Administració d'aquesta entitat.

En l'actualitat, l'IVF disposa de dues línies de caràcter social: la línia de finançament a centres d'atenció a persones amb diversitat funcional i la línia de finançament a centres de menors.

A través d'aquests instruments financers, s'ofereix als centres que obtenen els concerts de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la liquiditat necessària perquè puguen mantindre la seua activitat ordinària i atendre les seues despeses fins a la resolució dels concerts, moment en el qual liquiden el deute generat amb l'IVF.

L'origen d'aquestes línies de caràcter social se situa en el mes de desembre de 2016, quan per primera vegada l'Institut Valencià de Finances va dissenyar un instrument financer dirigit a anticipar els desemborsaments dels concerts amb els centres d'atenció a persones amb diversitat funcional. L'èxit d'aquesta primera línia de finançament va portar a dissenyar en 2019 un nou instrument financer, aquesta vegada dirigit als concerts dels centres de menors.

Aquests instruments financers permeten que els centres puguen accedir a préstecs en condicions molt avantatjoses, a un termini de dos anys i sense comissions ni d'obertura ni de cancel·lació.

Posteriorment, els cobraments procedents del concert o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei es destinen a amortitzar anticipadament l'operació amb l'IVF fins a la total cancel·lació d'aquesta.

En tots els casos, els destinataris d'aquestes operacions són entitats d'iniciativa social, com fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre. Es consideren també incloses les societats cooperatives qualificades d'entitats sense ànim de lucre.

El director general de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, ha destacat la bona marxa d'aquests instruments financers des de l'origen, "la qual cosa va suposar una gran fita, ja que per primera vegada l'IVF disposava entre la seua cartera de productes de línies de caràcter social".

Des de la posada en marxa de la primera línia de caràcter social de l'IVF, s'han acollit a aquest instrument financer un total de 273 operacions per un import conjunt de 176,4 milions d'euros.

"Hui, després de quatre anualitats transcorregudes, podem afirmar que, malgrat l'elevat nombre d'operacions tramitat, el nombre de centres involucrats i els imports anticipats, la taxa d'impagament a través d'aquestes línies és del 0 %", ha destacat Illueca.

El director ha explicat que l'èxit acumulat en els anys d'experiència ha portat l'IVF a renovar per a 2021 aquests instruments financers perquè aquells centres que sol·liciten els nous concerts puguen obtindre liquiditat fins que es resolguen, amb la novetat que durant el pròxim exercici el tipus d'interés aplicat a aquests crèdits es reduirà del 2 % a l'1,75 %.

Arxius relacionats