Nota de premsa

L'Observatori Fiscal es constitueix amb 20 entitats ciutadanes que per primera vegada contribuiran a millorar el Sistema Tributari

15/09/2020

- Es tracta de la primera vegada que representants de la societat civil participen en el disseny, el seguiment i l'avaluació de polítiques amb impacte en el règim fiscal
- Entre les entitats socials hi ha Cermi, la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana o la Unió de Consumidors
- L'Observatori Fiscal és també el primer òrgan d'aquestes característiques que es posa en marxa en una comunitat autònomaEl conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha presidit la constitució de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, que compta entre els integrants amb 20 entitats ciutadanes valencianes que participaran per primera vegada en la millora del Sistema Tributari Valencià.

L'acte, en el qual també han participat el secretari autonòmic d'Hisenda, Francesc Gamero; la directora general de l'Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, i el director general de Tributs i Joc, Rafael Beneyto, ha tingut lloc de manera telemàtica i ha comptat amb l'assistència de representants d'associacions i col·legis professionals de l'àmbit tributari; organitzacions socials, sindicals i empresarials; Administració tributària, i universitats, que integren l'Observatori.

Segons ha explicat Soler, "amb la constitució de l'Observatori es posa en marxa una iniciativa pionera que permet, per primera vegada, la participació de la societat civil en el disseny, el seguiment i l'avaluació del Sistema Tributari Valencià, amb l'objectiu de millorar-lo i adaptar-lo a les necessitats de la societat valenciana i al context econòmic i social del moment".

"D'aquesta manera ?hi ha afegit el conseller? l'Observatori respon a dues línies estratègiques del Govern Valencià: la transparència i la participació ciutadana, amb l'objectiu d'estretir la cooperació entre els interlocutors socials en matèria tributària i la mateixa Administració per a millorar, en definitiva, la qualitat d'assistència a la ciutadania".

Així mateix, Soler ha destacat que l'Observatori Fiscal també "constitueix el primer òrgan d'aquestes característiques que es posa en marxa en una comunitat autònoma, per la qual cosa se situa com un referent d'àmbit nacional".

Entitats representades

En concret, entre les 20 entitats ciutadanes que participen en l'Observatori hi ha el Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (Cermi); la Coordinadora d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (CVONGD); la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval), o la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV).

Així mateix, s'integren en l'Observatori el Col·legi Notarial de València; la Xarxa de Professors de Dret Financer i Tributari (RPDFT); l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València (ICAV); l'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana (APAF CV); el Col·legi Oficial de Censors Jurats de Comptes de la Comunitat Valenciana; el Col·legi d'Economistes de València (COEV), i l'Associació per a la Taxació de les Transaccions Financeres i l'Acció Ciutadana del País Valencià (ATTAC).

De la mateixa manera, s'hi integren el Consell Valencià de Col·legis Oficials de Graduats Socials de València; l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (Aedaf); el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València; el Col·legi de Gestors Administratius d'Alacant; la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers (FEBF); l'entitat Campanya per una Justícia Fiscal; la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO); la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT), i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Es tracta d'associacions i col·legis professionals de l'àmbit tributari, organitzacions socials i empresarials que estatutàriament tenen reconegut un paper actiu en aquesta àrea, la candidatura de les quals ha sigut seleccionada valorant principis de diversitat, així com de representativitat sectorial i territorial.

El Ple estarà integrat, a més, per representants de l'Administració tributària, amb una participació important de l'Agència Tributària Valenciana, del Deganat del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana i per dos representants de cada una de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada semestre, i amb caràcter extraordinari quan la naturalesa dels assumptes que calga tractar així ho exigisca.

Propostes fiscals

En el transcurs de la reunió, s'ha acordat demanar les propostes, les observacions i els suggeriments de les diverses entitats representades en l'Observatori sobre l'avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, el tràmit d'informació pública de les quals s'ha obert hui.

D'aquesta manera, les propostes presentades s'inclouran en un informe elaborat per la direcció tècnica de l'Observatori, que s'incorporarà a l'expedient de l'avantprojecte de la Llei de mesures per a analitzar-les i estudiar la viabilitat d'incorporar-les a la Llei.

Millora de la relació entre Administració i contribuents

L'Observatori es constitueix com un espai multilateral de transparència i intercanvi d'informació i coneixement, amb la finalitat de millorar la relació entre l'Administració tributària valenciana i els contribuents; planificar, estudiar i analitzar l'aplicació del Sistema Tributari Valencià, i reduir càrregues fiscals i fomentar l'ús de l'administració electrònica; millorar la prevenció i la lluita contra el frau, i facilitar polítiques tributàries que prioritzen un marc de sostenibilitat fiscal i mediambiental.

Entre les funcions que té destaca la de facilitar el disseny, el seguiment i l'avaluació de polítiques amb un impacte en el Sistema Tributari; així com avaluar els efectes de les mesures legislatives tributàries, i realitzar-ne un control de l'aplicació a fi de proposar correccions o millores.

Així mateix formularà recomanacions i propostes per a millorar indicacions i sistemes d'informació del Sistema Tributari; proposarà estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació tributària valenciana; propiciarà la trobada i la participació d'agents socials i econòmics en l'àmbit tributari valencià, i elaborarà publicacions de divulgació de coneixements i de la normativa tributària.

Arxius relacionats