Nota de premsa

El Consell acorda la contractació d'emergència de 49.900 llicències de videoconferència per a facilitar aules virtuals principalment

11/09/2020

- També es destinaran a personal de Justícia, Sanitat i altres àmbits de la Generalitat


El Consell ha validat la tramitació d'emergència de la contractació del subministrament de 49.900 llicències de videoconferència per a la Generalitat per un import total de 894.529 euros.

Es tracta de llicències dirigides principalment a facilitar aules virtuals per a tots els nivells educatius no universitaris, així com per als àmbits de Sanitat i de Justícia.

Amb aquesta adquisició, la Generalitat tracta de disposar dels mitjans necessaris que contribuïsquen a mantindre la màxima normalitat possible en el funcionament de l'Administració valenciana davant de possibles rebrots de la COVID-19.
D'aquesta manera, es pretén garantir el manteniment de l'educació a distància, la col·laboració remota entre els professionals de la Generalitat, l'atenció no presencial a la ciutadania i el teletreball, i per a assolir-ho de manera eficaç i eficient és necessari disposar, entre altres eines informàtiques, d'un sistema de videoconferències adequat.

Per això, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha tramitat la contractació d'emergència de l'expedient esmentat mitjançant una resolució de 31 d'agost de 2020, que l'adjudica a l'empresa Telefónica Soluciones de Informática i Comunicaciones de España, SA.

Aquest contracte tindrà una vigència de 9 mesos de duració, és a dir, fins al 13 de juny de 2021, moment en què està previst que comence un contracte regit per un procediment de contractació ordinària.

En concret, s'ha disposat l'adquisició de 45.000 llicències de videoconferència per a facilitar aules virtuals a l'alumnat i el professorat d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, escoles oficials d'idiomes, conservatoris de música, centres de formació de persones adultes i centres de formació del professorat.

D'aquesta manera, la Generalitat es prepara davant d'una possible alteració del pla docent del curs que acaba de començar, atenent les observacions que s'han fet, tant per part dels experts sanitaris com de l'àmbit educatiu.

D'altra banda, s'han adquirit 1.500 llicències de videoconferència per a lletrats de l'Administració de Justícia, jutges, magistrats i fiscals; 3.000 llicències per a la comunicació entre professionals sanitaris i entre aquests professionals i els seus pacients, i 400 llicències per a professionals de la resta d'àmbits de la Generalitat.