Nota de premsa

L'agència de qualificació Standard & Poors manté el ràting de la Comunitat Valenciana en BB amb perspectiva estable

23/05/2020

- L'agència valora el suport financer del govern central mitjançant els mecanismes habituals que subministren liquiditat i l'increment que suposarà el fons no reembossable de 16.000 per a totes les comunitats autònomes
- Reconeix que els ingressos de la Comunitat procedents de l'actual sistema de finançament estan per davall de la mitjana i apunta una millora de la qualificació si es produeix la reforma del model actual
- Destaca que la sostenibilitat del deute és assumible, ja que la major part procedeix dels mecanismes especials de finançament amb un cost reduïtL'agència de qualificació de riscos Standard & Poors ha mantingut el ràting que atorga a la Comunitat Valenciana BB per al seu deute a llarg termini amb perspectiva estable.

L'entitat nord-americana valora el suport financer del govern central a la Comunitat Valenciana mitjançant els mecanismes que cobreixen totes les necessitats financeres habituals, així com amb altres mesures com els fons no reembossables, que en total ascendeixen a 16.000 milions, per a fer front a l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, i que encara estan pendents de repartiment entre les comunitats autònomes.

Així mateix, l'informe considera positiu que la major part del deute de la Comunitat siga a través dels mecanismes especials de finançament, en concret un 84 %, la qual cosa suposa que els costos financers són reduïts i, per tant, converteixen en assumible la sostenibilitat del deute.

Segons les xifres de l'informe, en 2019, la Comunitat solament dedica el 3,47 % dels seus ingressos operatius al pagament dels interessos del deute, malgrat el volum de 48.433 milions d'euros de deute a 31 de desembre de 2019.

D'altra banda, l'informe esmenta l'esforç realitzat per a aconseguir, a través d'entitats financeres, refinançar amb èxit préstecs ja existents amb un important estalvi en costos financers.

Infrafinançament

L'agència de qualificació també reconeix que els ingressos de la Comunitat Valenciana procedents de l'actual sistema de finançament estan per davall de la mitjana de la resta de comunitats autònomes, i assenyala la posició reivindicativa de la Comunitat per a la reforma d'aquest sistema i la seua aposta per prioritzar l'objectiu de millorar les prestacions a la ciutadania, i incrementar la despesa per càpita a costa d'un retard en el procés de consolidació fiscal.

Malgrat això, assenyala l'informe que, en 2020, els ingressos pels lliuraments a compte del model de finançament creixeran un 9,4 %, enfront del 7,3 % de mitjana en l'Estat, a més de l'augment que es produïsca per les transferències dels fons no reembossables.

Finalment, l'Agència de Qualificació assenyala que la Comunitat continuarà incrementant el deute degut, entre altres raons, a l'efecte afegit de la COVID-19.

Factors que podrien canviar el ràting

Standard & Poors ha apuntat en el seu informe que la qualificació creditícia de la Comunitat Valenciana pujaria en el cas que el govern central prenga mesures estructurals, com la reforma del sistema de finançament autonòmic o que l'executiu espanyol absorbisca part del deute, la qual cosa suposaria, en els dos casos, una millora de les ràtios pressupostàries.

L'agència de qualificació de riscos ha assegurat que aquestes mesures haurien de comportar un compromís de consolidació pressupostària o, en cas contrari, la Comunitat Valenciana haurà de vigilar les seues mètriques pressupostàries.