Nota de premsa

El Consell renova el conveni amb l'Institut d'Investigacions Econòmiques per a fomentar estudis en aquesta matèria

22/05/2020

- L'IVIE fomentarà la formació per a especialistes, crearà bases de dades i difondrà estudis en matèria econòmica


El Ple del Consell ha autoritzat renovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), continuant el suport que des de la Generalitat es presta al desenvolupament i la promoció de la investigació en matèria econòmica a la Comunitat Valenciana.

Aquest conveni es renova, de manera anual, des de l'any 1998 i, a través d'aquest, la Generalitat aporta finançament perquè l'IVIE duga a terme actuacions d'investigació econòmica i aplicada, per a contribuir així que aquest institut mantinga una sòlida estructura sobre la qual assentar-ne l'activitat, la qual cosa ha permés que esdevinga un dels principals centres de referència en matèria econòmica d'Espanya.

A través d'aquest conveni, la Generalitat fomenta la investigació econòmica, la formació d'especialistes, la creació i el manteniment a llarg termini de bases de dades estructurals i la difusió d'estudis i informes en matèria econòmica.

Per la seua banda, l'IVIE, que en el marc d'aquest conveni de col·laboració disposarà d'una ajuda total de 254.310 euros, es compromet a desenvolupar noves línies d'investigació en àrees rellevants, així com a la creació i el manteniment de xarxes d'investigació conjuntes amb altres centres nacionals i internacionals.

A més, l'IVIE també fomentarà la formació d'especialistes en temes d'especial rellevància per a les institucions econòmiques, activitats de difusió per a agents especialitzats, i el públic en general, accions de suport a investigadors en el marc de la seua activitat i la creació de bancs de dades que milloren la informació econòmica.

Es donarà més rellevància en aquestes línies d'actuació a les activitats relacionades amb l'economia de la Comunitat Valenciana, l'estudi de la competitivitat i el model de creixement d'aquesta.