Nota de premsa

El Consell aprova la contractació d'emergència del subministrament de 1.000 encaminadors per a les universitats públiques valencianes

22/05/2020

- Es pretén minimitzar la bretxa digital i garantir l'educació a distància i l'accés a l'administració electrònica de l'alumnat
- 650 encaminadors ja s'han posat a disposició de les universitats i els restants es posaran a disposició de la Conselleria d'InnovacióEl Ple del Consell ha aprovat la contractació d'emergència del subministrament de 1.000 encaminadors amb connectivitat que es posaran a disposició de les universitats públiques valencianes, a fi de garantir que l'alumnat més desfavorit tinga accés a l'educació a distància i a l'administració electrònica, durant el període en què persistisca la suspensió de l'activitat educativa presencial com a conseqüència de la COVID-19.

Mitjançant la compra d'aquest material per part de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, es pretén minimitzar la bretxa digital que afecta les famílies amb menys recursos i es dona resposta a les universitats valencianes que, a pesar de disposar del material tecnològic imprescindible per al seguiment de les classes de manera telemàtica, no tenien sistemes de connectivitat domèstica, com són els encaminadors de classe MIFI, per a possibilitar la connexió a internet des dels domicilis.

A més de poder seguir les classes, els dispositius també s'utilitzaran per a la realització de tràmits de manera telemàtica amb els serveis propis de la Universitat, per a evitar, així, la tramitació presencial en oficines en l'actual context de limitació de la mobilitat pública.

El contracte ha sigut adjudicat a l'empresa Vodafone per un import total de 79.742 euros, IVA inclòs, per a l'adquisició de 1.000 encaminadors, junt amb la corresponent connectivitat mitjançant targeta SIM exclusivament per a dades, durant un de període de tres mesos. En concret, s'han adquirit 1.000 encaminadors MIFI 4G, marca Huawei B311, i 1.000 targetes SIM instal·lades amb un bo de dades per a tres mesos.

Distribució de 650 dispositius

Fins ara, s'han posat a disposició de les universitats 650 encaminadors, 300 dels quals són per a la Universitat de València; 50 per a la Universitat Politècnica de València; 100 per a la Universitat d'Alacant; 100 per a la Universitat Jaume I, i 100 més per a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, a fi que siguen aquestes institucions les que identifiquen i distribuïsquen el material entre l'alumnat que ho necessite.

Els 350 dispositius restants es posaran a disposició de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a fi de poder atendre necessitats que sorgisquen.

Cal destacar que la contractació es realitza pel procediment d'emergència, ja que té com a objecte satisfer una necessitat derivada de les mesures establides per a fer front a la COVID-19, així com per a garantir el dret a l'educació i l'accés a l'administració electrònica i respon, per tant, a raons d'interés general.

Així mateix, es limita a la contractació dels subministraments indispensables per a satisfer la necessitat sobrevinguda; es tracta d'una actuació inajornable que s'ha d'escometre de manera immediata i es preveu que el subministrament es faça en un termini inferior a un mes des que s'ordene l'execució o es realitze el contracte.

Aquesta actuació serà susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, en l'objectiu temàtic OT2. Millora de l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'accés a aquestes.