Nota de premsa

El Consell convalida l'acord transaccional entre la Conselleria de Sanitat Universal i Ribera Salut

13/03/2020

- Aquest acord, que té com a base la decisió del TSJCV, posa fi a les discrepàncies respecte a les liquidacions de 2013 a 2015 - Té l'informe favorable de l'Advocacia, el Consell Jurídic Consultiu i la Intervenció Delegada


El Ple del Consell ha convalidat l'acord transaccional subscrit entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i Ribera Salut II UTE Llei 18/82, en data 18 d'abril de 2019.

Amb aquest acord es posa fi a les discrepàncies existents respecte a les liquidacions del període 2013 a 2015, que estaven sent objecte de diversos procediments judicials i que s'han declarat acabats, com a conseqüència de l'acord, pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Com a resultat de l'acord, Ribera Salut II UTE haurà d'abonar 13.082.504,93 euros a la Conselleria de Sanitat Universal.

L'acord compta amb els informes favorables de l'Advocacia de la Generalitat i del Consell Jurídic Consultiu. Així mateix, compleix amb les indicacions respecte al procediment que s'ha de seguir, formulades, al seu dia, per la Intervenció Delegada.

L'acord va ser adoptat com a conseqüència de la fermesa de la Sentència 27/2018 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que resol les discrepàncies que hi ha en relació a la validesa dels acords previs adoptats en l'exercici 2010 per la comissió de seguiment del contracte entre les parts.

El Consell Jurídic Consultiu habilita la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic a convalidar l'acord transaccional subscrit per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la concessió Ribera Salut II UTE.

S'estima justificada la conveniència de l'acord transaccional de 18 d'abril de 2019, ja que, en relació a l'extrem més problemàtic d'aquest (la facturació intercentres) s'ha tingut en compte el criteri fixat per la institució en el dictamen 239/2019.