Nota de premsa

El Consell col·labora amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya per a promoure bones pràctiques en l'ús de les noves tecnologies

14/02/2020

- Es tracta de desenvolupar i coordinar accions conjuntes que contribuïsquen a millorar la seguretat dels sistemes d'informació
- INCIBE i CISRT-CV col·laboraran en cursos de formació, seminaris, tallers i itineraris per a empreses, entre altres àmbitsEl Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE), a fi de desenvolupar i coordinar accions conjuntes que permeten promoure una cultura de seguretat i bones pràctiques en l'ús de les noves tecnologies.

El Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV), adscrit a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya, societat mercantil adscrita al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, col·laboraran en activitats i iniciatives que, en definitiva, contribuïsquen a millorar la seguretat dels sistemes d'informació.

El conveni i els annexos complementaris específics, subscrits entre les parts signants, recolliran les activitats previstes i el calendari de desenvolupament d'aquestes, així com altres aspectes que es consideren rellevants.

Els projectes concrets permetran generar continguts relacionats amb la ciberseguretat, així com intercanviar referències sobre aquests continguts en els diversos canals de comunicació i difusió de les dues parts.

De la mateixa manera, s'hi inclourà la cessió d'ús no exclusiu i sense límit temporal de cursos de formació en línia en matèria de ciberseguretat d'INCIBE per a l'ús gratuït i lliure per part de CSIRT-CV; la difusió i l'accés a convocatòries dels cursos disponibles d'INCIBE, a través de la seua plataforma de formació en línia en matèria de seguretat; així com l'intercanvi d'informació sobre els calendaris de xarrades, tallers i seminaris que desenvolupen en l'àmbit de les empreses, ciutadans, menors, pares i mares, educadors o centres educatius.

A més, es preveu la participació de l'INCIBE en esdeveniments, seminaris o tallers organitzats per CSIRT-CV i la cessió al Centre de Seguretat valencià d'itineraris didàctics sectorials, com ara 'Protegeix la teua empresa'; d'informació sobre la iniciativa Cyberolympics, o sobre programes d'ajudes o convocatòries públiques per a itineraris de seminaris de ciberseguretat, entre altres aspectes.

Aquest conveni tindrà una vigència d'un any des de la signatura i es podrà ampliar per períodes anuals un màxim de quatre anys. Per al seguiment d'aquest es crearà una comissió de seguiment a fi de facilitar la col·laboració conjunta, composta per una persona en representació de cada part signant.

Reforçar la ciberseguretat

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit autonòmic, compta amb el CSIRT-CV com a centre de referència en seguretat de la informació i les noves tecnologies.

L'objectiu que té és contribuir a la millora de la seguretat dels sistemes d'informació dins del seu àmbit, així com promoure una cultura de seguretat i bones pràctiques en l'ús de les noves tecnologies, de manera que es minimitzen els incidents i permeta afrontar de manera activa les noves amenaces que pogueren sorgir.

Un dels objectius és ser una via de comunicació amb altres organismes, com ara INCIBE, CSIRT/CERT i amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Per la seua banda, l'INCIBE és una societat mercantil estatal adscrita al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de la Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital (SEAD).

Entre les missions principals que té està la de reforçar la ciberseguretat; la confiança i la protecció de la informació, i la privacitat en els serveis de la societat de la informació de ciutadans, empreses, Administració, xarxa acadèmica i d'investigació espanyola, sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions i sectors estratègics en general, mitjançant la coordinació d'actuacions i esforços amb la resta d'organismes públics i privats, nacionals i internacionals, que treballen en aquesta matèria.