Nota de premsa

El Consell acorda sol·licitar a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal una anàlisi integral del Sistema Valencià de Salut

24/01/2020

- La Conselleria d'Hisenda pretén assegurar que els principis d'eficàcia i eficiència regisquen en la despesa en matèria sanitària


El Ple del Consell ha acordat sol·licitar a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) l'elaboració d'un estudi d'anàlisi del Sistema Valencià de Salut, a proposta de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, al departament de la qual correspon el control de la despesa, així com l'ús eficaç i eficient dels recursos públics.

El Consell considera urgent analitzar de manera integral el Sistema Valencià de Salut, tenint en compte l'evolució de la despesa sanitària i la seua progressió per l'efecte de l'envelliment; l'extensió de la cronicitat; la prestació de noves teràpies avançades; la introducció d'alta tecnologia, així com el pes de la inversió en sanitat dins del pressupost de la Generalitat.

En aquest sentit, es vol abordar, de manera integral, des de la despesa en tecnologia o fàrmacs, fins a una avaluació dels models sanitaris públics i de concessió, o aspectes de gestió i organització.

Així mateix, s'analitzarà la gestió en matèria del personal, abordant aspectes com l'accés; la temporalitat; la formació; l'adequació de les plantilles o l'envelliment del personal i la reposició i transmissió de coneixements, entre altres aspectes.

Aquesta anàlisi serà encarregada a l'AIReF, atés que aquesta entitat du a terme actuacions de 'spending review' o procés de revisió de la despesa, tant a proposta del Govern central com d'altres institucions.

La Generalitat ha disposat històricament d'uns recursos molt inferiors a la mitjana de les comunitats autònomes, procedents del Sistema de Finançament Autonòmic, tant en termes per capita com per capita ajustada. Aquesta situació ha sigut una de les principals causes de l'endeutament elevat que té la Comunitat Valenciana.

El Consell considera que, al marge de convergir amb la resta de comunitats autònomes en la despesa per habitant per a disposar dels serveis públics almenys amb la mateixa qualitat que la mitjana autonòmica, cal assegurar que la despesa feta s'efectua seguint els principis d'eficàcia i eficiència, amb l'objecte de maximitzar la productivitat de l'economia i el benestar.

En aquest sentit, en el mes de juliol de 2019, en el Seminari de Govern de Montanejos, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic es va comprometre a l'aprovació d'una normativa que obligue a una valoració de les polítiques de despesa pública discrecional i a la implementació dels resultats del procés de revisió de la despesa elaborat per l'AIReF.