Nota de premsa

Soler: 'La innovació i la digitalització són eixos fonamentals en la transformació i sostenibilitat del model econòmic valencià'

23/01/2020

- El Consell ja treballa en la posada en marxa del projecte NEFIS com a únic sistema d'informació economicofinancera de la Generalitat
- El conseller d'Hisenda ha assegurat que els objectius del Marc financer plurianual 2021-2027 són completament coincidents amb les polítiques del ConsellEl conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha inaugurat aquest matí la jornada sobre el nou període de programació de la Unió Europea 2021-2027, que es negocia actualment.

Durant la seua intervenció, Soler ha destacat que, actualment, "transitem cap a una Europa en què la innovació i la digitalització es configuren com a eixos fonamentals en la transformació i la sostenibilitat del model econòmic, com es pot deduir dels objectius assenyalats per la Comissió Europea per a modernitzar la política de cohesió".

En aquest sentit, el conseller d'Hisenda ha assenyalat que el Consell s'ha marcat una sèrie d'objectius per a dissenyar programes adaptats a les necessitats del nostre territori, com ara "millorar les capacitats de recerca i innovació tecnològica i apostar per la digitalització, i crear un entorn favorable per a albergar empreses tecnològiques i de talent, així com reforçar el creixement i la competitivitat de les pimes, fomentar l'emprenedoria i promoure l'augment de la dimensió empresarial".

Sobre la digitalització, Vicent Soler ha assegurat que ha de servir també per a "impulsar l'administració electrònica, facilitar tràmits i simplificar la gestió administrativa".

Per això, ha anunciat que "ja es treballa en la posada en marxa del projecte NEFIS, que preveu la implantació i el desenvolupament d'un sistema d'informació economicofinancer en la Generalitat que responga als objectius estratègics de l'organització i done resposta als nous requeriments en un vessant triple: plena implantació de l'administració electrònica, desenvolupament d'un sistema d'informació per a la gestió pública i satisfacció dels requeriments en matèria de transparència de les institucions espanyoles i europees i de la societat civil".

"Projectes com NEFIS no només permeten reduir la càrrega administrativa, sinó que contribueixen a crear institucions estables i previsibles, capaces d'oferir serveis més bons", ha manifestat Soler.

Marc financer 2021-2027

A la jornada, en la qual també han participat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, Maria José Mira, i el director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo, han assistit representants dels òrgans de la Generalitat i els membres dels comités de seguiment, als quals s'ha informat de l'estat de les negociacions del Marc financer plurianual 2021-2027 i del procediment per a començar a dissenyar els nous programes operatius regionals del Fons Social Europeu i FEDER.

Durant la seua intervenció, el conseller ha destacat que "en un context d'infrafinançament com el que té la Comunitat Valenciana, l'obtenció de recursos per al desenvolupament del nostre territori constitueix un objectiu fonamental per a poder accedir en igualtat de condicions a serveis a què ja accedeixen els nostres veïns europeus".

En aquest sentit, Soler ha assegurat que "hem d'aprofitar cada oportunitat que ens brinda el finançament europeu com a palanca per a la transformació de la nostra societat i la nostra economia, per la qual cosa és necessari millorar la nostra estratègia d'obtenció de fons. Per a fer-ho, disposem del Pla d'acció de fons europeus aprovat pel Consell, amb el qual ens vam comprometre a fer participar la Generalitat en tots els programes i iniciatives europees possibles".

El conseller ha explicat que els objectius del Marc financer plurianual 2021-2027 són completament coincidents amb les polítiques del Consell, ja que se centren en aspectes com la millora de la competitivitat a través de la innovació; el desenvolupament sostenible i la implantació de polítiques verdes; la mobilitat i la connectivitat regional en les TIC; la millora de la qualitat de vida dels ciutadans sobre el pilar europeu dels drets socials, i un desenvolupament integrat i sostenible de les zones urbanes, rurals i costaneres amb el suport a les iniciatives locals.

Referents en execució de programes d'ocupació juvenil

Finalment, el conseller ha destacat que la Comunitat Valenciana se situa com a regió referent en l'execució de determinats programes, com el d'ocupació juvenil, gràcies a l'esforç que ha fet el Consell durant els últims cinc anys.

En concret, la gestió de programes com 'Avalem joves' ha situat la Comunitat Valenciana al capdavant en l'àmbit de l'execució de programes d'ocupació juvenil.

"La bona marxa del Programa operatiu d'ocupació juvenil a la Comunitat Valenciana ha permés la captació de 50 milions d'euros addicionals per a actuacions amb joves al nostre territori. En aquest programa, hem certificat 142 milions d'euros, quantitat que equival al 139 % del compromís a final d'any", ha explicat Soler.

Així mateix, el conseller ha destacat que, amb el suport de l'Institut Valencià de Finances, "hem sigut la primera regió espanyola, i de les primeres europees, a posar en marxa instruments financers dirigits a cofinançar projectes amb un nivell alt d'emprenedoria i innovació. Projectes amb impacte en l'ocupació, sostenibles en termes mediambientals i que, d'alguna manera, ho tindrien difícil en el mercat financer ordinari".

Pel que fa als fons FEDER, la Generalitat hi té certificats 253 milions d'euros, la qual cosa suposa dos terços del compromís FEDER a 31 de desembre de 2020. Finalment, pel que fa al Fons Social Europeu, s'hi han certificat 81 milions d'euros, de manera que s'ha assolit el 87 % del compromís.

Arxius relacionats