Nota de premsa

L'Institut Valencià de Finances reestructura la cartera de productes financers i crea noves línies bonificades per a autònoms i microempreses

27/11/2019

- Les persones afectades pel temporal DANA tenen una línia específica al zero per cent d'interés per a poder reiniciar en el mínim temps possible la seua activitat empresarial
- Junt amb la línia DANA i la línia per a autònoms i microempreses, la cartera de préstecs bonificats de l'IVF es completa amb una línia de finançament per a pimes i una altra per a grans empresesEl 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' ha publicat les noves línies de finançament posades en marxa per l'Institut Valencià de Finances (IVF) amb les quals aquest organisme reestructura la cartera creditícia per a donar cobertura a les necessitats d'inversió i liquiditat detectades en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

A través de la nova cartera de productes de l'Institut Valencià de Finances s'ofereix finançament bonificat per a autònoms, microempreses, pimes i grans empreses valencianes.

En concret, es tracta de quatre nous productes financers en què el beneficiari pot bonificar-se els interessos gràcies a una línia de subvenció de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per valor de sis milions d'euros.

Línia bonificada IVF afectats per la DANA

Entre les novetats principals destaca la nova línia de finançament bonificat dissenyat, específicament, per a persones afectades pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, conegut com a DANA.

Aquesta línia, que està dirigida a autònoms i petites i mitjanes empreses directament afectats per la DANA, permet als beneficiaris d'aquests crèdits finançar-se a interés zero per a poder recuperar, en el mínim temps possible, la seua activitat empresarial.

A més, també preveu el refinançament de les quotes corresponents a contractes d'arrendament i préstecs a llarg termini contrets amb anterioritat a la publicació de la convocatòria d'aquest nou producte financer.

Els préstecs concedits a través d'aquesta línia de finançament, que han de tindre l'aval d'AFIN-SGR o una altra entitat bancària, poden assolir els 400.000 euros i permeten bonificar-se un percentatge dels interessos.

Així mateix, tenen un tram no reembossable que es determina depenent del termini de l'operació i que pot oscil·lar entre el 3 %, per a operacions a tres anys, fins al 4 % per a operacions a cinc anys.

Cal tindre en compte que, a més de comptar amb una línia específica, els autònoms, les microempreses, les pimes i les grans empreses que tenen seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat en algun dels municipis afectats per aquest temporal, poden acollir-se a qualsevol de les noves línies de finançament bonificat que ofereix l'IVF.

Finançament bonificat per a autònoms i microempreses

Una altra de les novetats de la nova cartera de productes financers que ofereix l'IVF és la creació d'una línia específica per a autònoms o microempreses valencianes que requereixen un impuls financer per a desenvolupar la seua activitat.

Així, en col·laboració amb AFIN-SGR Comunitat Valenciana, l'IVF ofereix a aquest sector préstecs de 25.000 i 400.000 euros, a un termini de fins a deu anys i amb una manca de pagament sobre el principal de fins a dos anys (la manca pot ser de fins a quatre anys per a operacions amb microempreses i autònoms que operen en el sector de la producció primària de productes agrícoles).

El tipus d'interés aplicat a aquestes operacions és d'euríbor més un diferencial de l'1 % (del 0,75 % en el cas de sol·licitants situats en algun dels municipis afectats per la DANA) i, a més, aquesta línia té un tram no reembossable que varia en funció dels anys de l'operació, que pot arribar a ser de fins al 7 % en operacions a deu anys.

D'altra banda, la nova línia IVF bonificada inversió pime permet que petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana accedisquen a préstecs de fins a cinc milions d'euros (sense que puga superar el 80 % de l'import de les despeses finançables). En aquest cas, el tipus d'interés pot oscil·lar entre el 0 % i l'1 %.

En aquest cas, el tram no reembossable oscil·la entre el 3 % per a operacions a tres anys fins al 7 % per a operacions a deu anys. S'aplica igualment una bonificació addicional per a pimes afectades per la DANA, bonificació que pot aplicar-se sobre el tipus d'interés o sobre el tram no reembossable, depenent de la qualificació creditícia de l'empresa.

Finalment, les grans empreses poden accedir a través de l'IVF a préstecs de fins a cinc milions d'euros (sense que puga superar el 80 % de l'import de les despeses finançables) a un tipus d'interés que oscil·la entre euríbor més un marge del zero per cent i euríbor més un marge de l'u per cent. Per a empreses afectades per la DANA s'aplica igualment un descompte addicional. En aquest cas, el tram no reembossable és equivalent al 2,5 % del valor nominal.

Cal destacar que l'Institut Valencià de Finances no aplica comissions ni d'obertura ni de cancel·lació en cap de les operacions subscrites sobre la base d'aquestes línies de finançament.