Nota de premsa

El Consell aprova un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors de València per a facilitar pagaments tributaris

26/07/2019

- S'agilitzaran els tràmits de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
- Es reduiran els desplaçaments dels contribuents a oficines tributàries ja que es facilita l'intercanvi de dades entre sistemesEl Consell ha aprovat la signatura d'un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors de València, en el qual s'estableix un marc general de cooperació que afavorisca les relacions entre l'entitat i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

El fi últim d'aquest conveni, semblant als que ja s'han formalitzat amb altres organismes, és habilitar els col·legiats i associats perquè col·laboren amb l'Administració Tributària de la Generalitat, en qualitat de representants per compte dels contribuents, per a facilitar així el compliment de les obligacions tributàries.

Aquest conveni permetrà que s'agilitzen aquells tràmits relacionats amb l'autoliquidació de compravenda de vehicles usats, així com de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

A més, l'entrada en vigor d'aquest acord evitarà de manera important els desplaçaments dels ciutadans a les oficines públiques i, en el seu lloc, es faran intercanvis de dades entre sistemes d'informació que, a més, compliran tots els requisits establits i comptaran amb totes les garanties jurídiques i tècniques.

Aquest conveni aportarà als ciutadans representats pel Col·legi de Procuradors de València mecanismes de comunicació àgils, senzills, pràctics i eficaços.

Els col·legiats subscrits al conveni hauran de presentar i ingressar les autoliquidacions tributàries generades mitjançant el Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions (SAR@), i tindran l'obligació d'omplir les declaracions i autoliquidacions de manera correcta, així com aportar tota la documentació annexa que siga necessària.

L'adhesió a aquest acord implica la utilització per part dels membres d'aquest col·legi de la via específica que posa a disposició la Generalitat per a la presentació i l'ingrés de declaracions i autoliquidacions de manera agregada o per lots.

Si és el cas, podran presentar també per via telemàtica les declaracions, autoliquidacions, comunicacions i altres documents de naturalesa tributària i complir les condicions de la normativa vigent.