Nota de premsa

L'agència Fitch manté per a la Comunitat Valenciana la qualificació BBB - perspectiva estable, que la situa en grau d'inversió

12/04/2019

- L'agència de riscos certifica que el deute emés per la Generalitat manté la nota en grau d'inversió i, per tant, pot ser utilitzada per les entitats financeres com a garantia davant del Banc Central Europeu


La Comunitat Valenciana ha rebut, per part de l'agència d'avaluació de risc Fitch Ratings, la qualificació BBB - perspectiva estable pel que fa al seu deute a llarg termini, la qual cosa suposa continuar amb la mateixa qualificació que ja tenia en el passat.

Aquesta qualificació comporta que el deute de la Comunitat Valenciana, segons la terminologia usada per les agències de qualificació, té el grau de 'investment grade' o d'inversió, i que el deute emés per la Generalitat pot ser utilitzat per les entitats financeres com a garantia davant del Banc Central Europeu. La Qualificació de BBB-, per definició, suposa que s'està qualificant un deute que té una capacitat adequada per al pagament dels interessos i del principal, que pot afeblir-se més que els de qualificacions superiors davant de canvis adversos en les circumstàncies.

L'agència valora positivament el suport que el Govern central dona a les comunitats autònomes, a través dels mecanismes de fons de liquiditat autonòmica, i dels diversos mecanismes de control que l'Estat ha establit sobre les autoritzacions d'endeutament, els límits o l'obligació d'informació, la qual cosa ha portat a la Comunitat Valenciana a una reducció gradual del dèficit.

D'altra banda, Fitch valora la flexibilitat moderada que té la Generalitat Valenciana pel que fa a la capacitat fiscal per a generar ingressos addicionals davant d'escenaris adversos de l'economia, com va ocórrer en l'anterior crisi econòmica.
Fitch destaca que en un escenari conservador, els ingressos continuaran creixent en els pròxims cinc anys a una taxa mitjana del 3,5 %. A més, assenyala el baix cost del deute, entorn del 0,90 %, i el reduït volum de deute a curt termini.

Interessos baixos i majoritàriament de tipus fix

En les circumstàncies actuals, amb un entorn de tipus baixos i tenint en compte que un 83 % del deute de la Generalitat és de tipus fix, la previsió de la Conselleria d'Hisenda és que els interessos del deute de la Generalitat no afectaran de forma rellevant els pressupostos, i no impediran que es dediquen els recursos a les necessitats més importants de sanitat, educació o serveis socials.