Nota de premsa

El Consell millora el termini de pagament de les subvencions a entitats que realitzen programes d'atenció social amb càrrec al 0,7 % de l'IRPF

07/02/2019

El Consell millora el termini de pagament de les subvencions a aquelles entitats que realitzen programes d'atenció social en l'àmbit de la inclusió, la discapacitat i el voluntariat, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF de 2018.

El pagament es farà efectiu dins del termini legal de 90 dies, per mitjà del sistema de 'confirming'. A diferència de 2018, quan els abonaments vencien a l'agost, enguany els venciments dels abonaments es produiran en el mes de març, la qual cosa permet rebaixar en cinc mesos el període de pagament.

La retribució a aquests col·lectius implica la dignificació de la tasca que duen a terme i el reconeixement de la importància que té el treball que fan en l'àmbit social i institucional, ja que la protecció de les persones més vulnerables constitueix un pilar fonamental del nostre estat de dret.

Des de la Conselleria d'Hisenda s'ha incidit en la importància de garantir la qualitat de les prestacions i la dignificació d'un col·lectiu de treballadors que presta un servei bàsic en la nostra societat.

La Tresoreria de la Generalitat funciona per mitjà del criteri de caixa única, la qual cosa facilita que es prioritzen els pagaments a les persones, especialment en matèria de dependència, renda garantida i habitatge. No obstant això, l'injust sistema de finançament que té la Comunitat Valenciana provoca que moltes vegades no es puga atendre aquestes obligacions amb la diligència que es desitja.

Atés que les disponibilitats de Tresoreria no poden fer front a tots els pagaments, les subvencions es paguen per 'confirming'.

La Generalitat destina 37,8 milions diaris a despesa social

La Generalitat inverteix cada dia 37,8 milions en despesa social per a garantir als valencians i les valencianes els serveis bàsics fonamentals. Cosa que suposa que cada 24 hores es destinen 18,2 milions a sanitat, 14 milions a educació i 4,2 milions a igualtat i polítiques inclusives; i es done cobertura a 40.000 dependents, un milió a ocupació i 452.000 euros a habitatge.

La despesa social total prevista en els pressupostos per a 2019 ascendeix a 13.818 milions, la dotació més gran de la història, que suposa, a més, el 84,3 % de les despeses no financeres, sense incloure el capítol 3 que preveu els interessos per préstecs, obligacions i bons.