Nota de premsa

El Consell garanteix la Volta al Món a Vela d'Alacant després de la venda de la franquícia per Volvo i redueix el risc de 22 a 9,5 milions per edició

28/12/2018

El Ple del Consell ha aprovat la signatura d'una novació al contracte subscrit en 2016 entre la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana SAU (SPTCV) i Volvo Ocean Race SLU per a dur a terme les dues pròximes edicions d'aquesta regata.

La modificació garanteix la continuïtat de la prova des d'Alacant després de la venda dels drets de la regata per part de Volvo Ocean Race, la qual cosa ha permés obtindre noves condicions avantatjoses per a la Generalitat.

Volvo Ocean Race va sol·licitar una novació a l'esmentat contracte després d'haver venut en 2018 els drets de l'esdeveniment a Atlant Ocean Racing Spain SLU i l'SPTCV ha pogut renegociar aspectes de l'acord que suposen una millora econòmica important per a la Generalitat.

Així, cal destacar que en conjunt el risc assumit per la Generalitat, que deriva de l'organització d'aquest esdeveniment a la ciutat d'Alacant, es reduirà dels 22 milions actuals a 9,5 milions d'euros per edició.

Aquesta important minoració és fruit, principalment, de suprimir el compromís per part de l'SPTCV de disposar d'una embarcació espanyola en totes les edicions de la regata.

El contracte obligava Projectes Temàtics a finançar, tenint en compte tant el vaixell com la tripulació i les despeses que comportava, fins 12,5 milions per edició, si els patrocinis no cobrien les despeses. Atés que el contracte sobre el qual es fa ara una novació preveia dues edicions, la supressió de l'obligació de disposar d'una embarcació espanyola suposa una reducció del risc de 25 milions d'euros.

D'altra banda, el cànon que ha d'abonar l'SPTCV, encara que es manté en 6,5 milions per a la 14a edició i s'incrementa a 7 milions en la 15a edició, no s'actualitzarà d'acord a l'IPC i queda condicionat a l'impacte o retorn obtingut de l'esdeveniment, i es basa en el risc més elevat que suposa per a la regata canviar d'organitzador. Si no s'aconsegueix un llindar mínim de retorn, no s'abonarà.

Un altre dels termes negociats per l'SPTCV, i que suposa un canvi important en les condicions fixades en el conveni inicial, és el fet que la Generalitat deixa de figurar com a avalador de l'esdeveniment i que l'aval, assumit ara totalment per la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, es redueix de 9 milions a 7 milions. En l'edició de 2014 era de 10 milions d'euros.

Cal destacar que el contracte subscrit en 2016 ja va suposar una millora de les condicions econòmiques respecte a les edicions anteriors, per la qual cosa l'estalvi total de costos assolit per l'actual Consell és encara superior.

Pròxima edició en 2021

La substitució de la posició contractual de Volvo Ocean Race SLU per Atlant Ocean Racing Spain SLU comportarà, així mateix, el canvi de denominació de la regata, que ara passa a anomenar-se The Ocean Race.

De la mateixa manera, les noves condicions d'aquest contracte modifiquen les dates previstes inicialment per a dur a terme les dues pròximes edicions d'aquesta regata, ja que passaran a tindre caràcter quadriennal en comptes de triennal. Així, la 14a edició, que s'hauria fet en 2020/2021, es farà en 2021/2022, i la 15a edició, prevista per a 2023/2024 s'ajorna fins a 2025/2026.

Aquest nou escenari ha comportat també la modificació, al seu torn, del calendari de pagaments previst en el contracte subscrit entre l'SPTCV i Volvo Ocean Race en 2016, que ara, una vegada subscrita la novació a aquest contracte, s'adaptarà a les noves dates de la regata.

Alacant, port d'eixida

L'elecció d'Alacant com a port d'eixida de la Volta al Món a Vela suposa una fita important, no sols pel que fa a l'àmbit esportiu sinó per l'elevada repercussió econòmica i turística que aquest esdeveniment comporta, tant per a la ciutat d'Alacant com per al conjunt de la Comunitat Valenciana.