Nota de premsa

El Consell autoritza l'ampliació del capital de la Societat Projectes Temàtics amb l'emissió d'accions per un valor de quasi tres milions

28/12/2018

El Ple del Consell, reunit com a Junta General d'Accionistes de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV), ha autoritzat l'ampliació en 2.999.915,60 euros del capital social de l'SPTCV, la qual cosa suposa la subscripció de 8.140 noves accions nominatives d'aquesta societat per valor de 368,54 euros cada una, idèntiques a les ja existents.

La Generalitat, com a soci únic d'aquesta societat, subscriu totalment les accions emeses per a fer efectiva aquesta ampliació de capital i durà a terme el desemborsament en efectiu.

Aquesta operació, prevista en els pressupostos de la Generalitat per a 2018, té com a objecte incrementar la liquiditat de la Societat perquè aquesta puga atendre necessitats de tresoreria i, a més, permetrà que assumisca importants projectes de futur per a l'SPTCV.

La Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana es finança a través de les injeccions que realitza la Generalitat mitjançant ampliacions de capital, que van destinades a cobrir dèficits d'explotació ja previstos per endavant i inclosos en els pressupostos per a cada exercici.

Millora de la gestió

En aquest sentit cal destacar que l'SPTCV ha millorat considerablement la gestió en els últims anys i en l'actualitat pràcticament s'autofinança, en gran part gràcies a les operacions de desinversió d'actius no estratègics que s'han escomés i que han afectat positivament el balanç, com ara la venda de terrenys dels entorns de Terra Mítica o el cobrament de deutes antics de la Societat que no van cobrar els governs anteriors.

Cal recordar que en 2014, quan governava l'anterior Executiu valencià, el Consell va aprovar una ampliació de capital d'aquesta societat per un import de 28,5 milions d'euros, mentre que en els pressupostos de 2015 es van consignar 14 milions més per a l'SPTCV.

No obstant això, l'actual Executiu, que va arribar al govern al juny d'aquest mateix any, va renunciar a exercir aquesta ampliació de capital, dotada pressupostàriament, i es va ajustar a la tresoreria que hi havia a l'entitat.

L'any 2016, els pressuposts de la Generalitat van incloure 8,1 milions en favor de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, i en 2017, igual que en l'exercici de 2018, la xifra es va reduir a 2,9 milions.

Per al pròxim exercici 2019, els pressupostos de la Generalitat han consignat a penes un milió d'euros, la qual cosa confirma que la Societat pràcticament s'autofinança.