Nota de premsa

El Consell dona suport al projecte d'Air Nostrum de renovar aeronaus per unes altres de més sostenibles i eficients en el marc del canvi de model productiu

14/09/2018

El Ple del Consell ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo.

Mitjançant aquest acord s'estableixen les condicions de concessió d'una subvenció a aquesta empresa valenciana per a protegir un projecte dirigit a la renovació de la seua flota per altres unitats més eficients, tecnològicament i mediambientalment, en el context de l'impuls a la transformació del model econòmic valencià.

La línia, que ja figurava en els pressupostos de la Generalitat de 2018, s'emmarca en el Pla de transformació del model econòmic valencià i, a causa del seu caràcter sostenible, tindrà un impacte directe en la millora mediambiental de la Comunitat i el benestar dels valencians i de les valencianes.

La Generalitat, a través del Pla estratègic de subvencions 2018-2020 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, aportarà una subvenció de tres milions d'euros amb càrrec als pressupostos de 2018 per a posar en marxa aquesta mesura, en la qual la línia aèria invertirà 340 milions d'euros.

Aquest projecte permetrà reforçar un sector estratègic per a l'economia i la indústria de la Comunitat Valenciana, com és l'aeri, que genera ocupació estable i qualificada i que possibilita les connexions i els intercanvis entre les empreses locals i altres àrees.

En concret, es renoven fins a dotze aeronaus substituint-les per unes altres de més eficients i sostenibles. Això suposa la reducció de les emissions de CO2 fins a un 10,45 % per seient respecte a la tecnologia anterior, menys consum de combustible, la reducció de la contaminació acústica, la incorporació de nous sistemes i tecnologies que permeten acurtar els temps de vol i la minimització de residus perillosos i lumínics.

Aquest programa de substitució permetrà reduir l'antiguitat mitjana de la flota, un millor aprofitament del combustible i una reducció de l'impacte ambiental, i també la consolidació del sector aeri com a impulsor de la resta de sectors, especialment el de turisme i la millora del transport aeri que, unit a la generació d'ocupació qualificat i estable, redundaran en el benestar dels valencians i de les valencianes.

Més protecció mediambiental

Les actuacions fetes en el marc d'aquest conveni s'adequaran a aquelles que permeten anar més enllà de les normes de la Unió Europea en matèria de protecció mediambiental.

Així mateix, cal recordar que el Banc Europeu d'Inversions ja va protegir aquest projecte el juliol de 2017, de manera que es van aprovar línies de crèdit per a Air Nostrum basades en la reducció d'emissions de CO2 i la reducció del consum de carburant dels nous avions CRJ1000, que estan substituint progressivament els CRJ200 i CRJ900 en la flota d'Air Nostrum.

Transformació del model econòmic valencià

La Generalitat, a través del Consell, ha assentat les bases per a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, mitjançant l'aprovació del 'Document d'Elx' el 15 d'abril de 2016. En aquest es van fixar els objectius operatius i les actuacions que s'han de dur a terme per a avançar cap a una economia basada en el coneixement i la innovació, des de la base de la sostenibilitat ambiental, productiva i social.

En aquest sentit, les línies estratègiques que ha d'implementar la Generalitat pretenen, entre altres, potenciar la reducció de les emissions de CO2 i la millora mediambiental, aspectes que són prioritaris en el conveni de col·laboració aprovat i que contribueixen a establir un nou model econòmic.