Nota de premsa

El Consell cedirà de manera gratuïta durant cinc anys més a l'Ajuntament de Caudete l'immoble que alberga el conservatori de música

14/09/2018

El Consell ha aprovat renovar cinc anys més la cessió gratuïta d'un immoble a l'Ajuntament de Caudete de las Fuentes perquè continue albergant el conservatori de música.

L'immoble, que apareix en l'Inventari de Béns i Drets de la Generalitat, va ser cedit a aquest consistori mitjançant el Decret 14/2003, de 18 de febrer, per un període de quinze anys, per a ús cultural i docent i, en aquesta línia, s'ha destinat a albergar el conservatori de música.

Transcorregut el període de quinze anys pel qual va ser cedit, l'Ajuntament de Caudete de las Fuentes ha sol·licitat al Consell la pròrroga d'aquesta cessió durant cinc anys més i, atés que cap conselleria ha manifestat interés en l'ús d'aquest immoble, el Consell així ho ha acordat. El termini de cinc anys es computarà des del 2 desembre de 2018, data en què finalitzarà la cessió anterior.

Atenent a l'acord, l'Ajuntament de Caudete es compromet a destinar l'immoble, únicament i exclusivament durant tot el termini de la cessió, al conservatori de música i a no arrendar-lo ni a transmetre'l a tercers.

A més, haurà de dur a terme el manteniment, la conservació, l'adequació i les reparacions de l'immoble durant tot el termini de la cessió, i també del pagament dels impostos corresponents.