Nota de premsa

El Consell cedeix a l'Ajuntament de Crevillent un immoble destinat a la seu del Patronat Municipal d'Esports

14/09/2018

El Ple del Consell ha aprovat la cessió gratuïta d'un immoble a l'Ajuntament de Crevillent per deu anys més per a emprar-lo com a seu del Patronat Municipal d'Esports.

L'immoble, que s'inclou en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat, es va cedir a aquest consistori mitjançant el Decret 219/2003, de 24 d'octubre, per un període de deu anys i en l'actualitat s'utilitza com a gimnàs municipal. A més, el consistori podrà autoritzar l'ocupació del sindicat CCOO PV de 220 m2 de la planta primera.

Transcorregut el període de deu anys pel qual es va cedir, l'Ajuntament de Crevillent va sol·licitar al Consell, el 4 de juliol de 2017, una pròrroga per deu anys més i l'abril de 2018, mitjançant un decret d'alcaldia, es van acceptar les condicions de la cessió, que comença a computar des del 17 de desembre de 2013.

A partir d'aquest moment, l'Ajuntament de Crevillent és responsable del manteniment, conservació, adequació i reparació de l'immoble i assumirà aquestes despeses, i també del pagament dels impostos. A més, haurà de fer-se càrrec de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de l'immoble durant tot el període de la cessió.