Nota de premsa

El Consell aprova el conveni perquè la Intervenció de la Generalitat col·labore amb jutges i fiscals en casos d'investigació penal

03/08/2018

El Ple del Consell ha autoritzat el conveni perquè la Intervenció de la Generalitat Valenciana col·labore i subministre informació i auxili tècnic a jutges i fiscals en els procediments d'investigació penal en l'àmbit del sector públic de la Generalitat Valenciana.

En els últims anys, s'ha produït un augment de les necessitats de l'Administració de Justícia en investigar temes relacionats amb l'activitat economicofinancera del sector públic de la Generalitat, ja que moltes vegades són necessaris coneixements tècnics o pràctics, una formació de què manquen la majoria de jutges i fiscals. En aquest context, els interventors de la Generalitat són els tècnics més adequats per a prestar aquesta ajuda especialitzada.

El conveni subscrit entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques; la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic; el Consell General del Poder Judicial, i la Fiscalia General de l'Estat dona el curs i l'estructura adequats per a agilitzar la tramitació dels processos judicials.

Actuacions de col·laboració

Les actuacions d'auxili, col·laboració i suport als procediments d'investigació penal relacionats amb el sector públic de la Generalitat podran consistir en l'elaboració d'informes, en assessoraments tècnics o en reunions informatives i de coordinació. També es preveu la transmissió de dades amb transcendència en l'aplicació del control de gestió economicofinancera del sector públic de la Generalitat.

A més, s'aportaran antecedents, dades i informes que estiguen en poder de la Intervenció General de la Generalitat per haver sigut obtinguts o elaborats en l'exercici de les seues competències i funcions. L'aportació d'aquestes dades es farà mitjançant sol·licitud escrita del Ministeri Fiscal o d'òrgan judicial dirigida a la Intervenció General.

La Conselleria de Justícia i Administració Pública inclourà, en la programació anual de formació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, cursos especialitzats de formació i de perfeccionament del personal de la Intervenció General de la Generalitat en matèries relacionades amb les actuacions del conveni.