Nota de premsa

El Consell materialitza l'augment pendent del 0,25 % de les retribucions dels empleats públics, de les universitats i dels centres concertats

03/08/2018

El Ple del Consell ha acordat materialitzar l'increment salarial pendent del 0,25 % en les retribucions dels empleats públics de la Generalitat i del sector públic instrumental, així com en el personal de les universitats i dels centres docents concertats.

La mesura està prevista en els pressupostos generals de l'Estat, en els quals es va aprovar una pujada de les retribucions de l'1,50 % per a aquest exercici, més un 0,25 % addicional amb efectes des de l'1 de juliol que quedava pendent i condicionat al fet que el PIB d'Espanya cresquera en 2017 almenys el 3,1 %.

El Consell, mitjançant el Decret llei 3/2018, de 13 de juliol, ja va adaptar a la legislació bàsica estatal les retribucions dels seus empleats públics i del personal del sector públic instrumental, de les universitats i dels centres docents, cosa que va establir les mateixes condicions que les que va fixar l'Estat per al conjunt de les administracions.

En aquest decret llei, s'atorgava autorització expressa al Consell per a instrumentar l'aplicació d'aquest 0,25 % en l'àmbit de la Generalitat, una vegada el Govern adoptara el mateix acord, cosa que es va produir el passat 13 de juliol.