Nota de premsa

El Consell acorda dissoldre Ciudad de la Luz i cedir els seus actius i passius a SPTCV en el procés per a recuperar el complex després de la gestió anterior

03/08/2018

El Consell ha autoritzat la dissolució, sense liquidació, de l'empresa pública Ciudad de la Luz, S.A. mitjançant la cessió de tots els seus actius i passius a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV), a fi de complir així amb la decisió de la Unió Europea que va obligar la Ciudad de la Luz a tornar les ajudes que va rebre de la Generalitat a través de l'SPTCV per considerar-les il·legals.

Aquesta operació es fa en el marc del procés dissenyat per l'actual Consell per a recuperar el complex, després de la gestió duta a terme per l'anterior executiu que va desembocar en la paralització de l'activitat, i transformar-lo en un actiu productiu i en un pol de desenvolupament econòmic.

La Comissió Europea va instruir expedient d'ajudes d'estat contra el Regne d'Espanya en relació amb la inversió duta a terme per l'anterior Consell en l'empresa Ciudad de la Luz, S.A, que va concloure amb la decisió, de 7 de maig de 2012, que declarava que la totalitat de la inversió de la Generalitat en Ciudad de la Luz per un import estimat de 265 milions va ser una ajuda il·legal i incompatible amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea, igual que les aportacions del seu soci únic SPTCV, cosa que obliga la Ciudad de la Luz a tornar les ajudes rebudes.

L'SPTCV és titular del 100 % de les accions en què aquesta va dividir el capital social de Ciudad de la Luz i va ser la societat pública que va atorgar les ajudes declarades il·legals per decisió de la Comissió Europea.

La Ciudad de la Luz no disposava de capacitat econòmica per a restituir a la seua matriu, l'SPTCV, la totalitat de les ajudes rebudes, més els interessos corresponents. Per la seua banda, el Consell va negociar amb la Comissió Europea la possibilitat de procedir a la venda dels actius de la Ciudad de la Luz en subhasta pública a fi de garantir que l'alienació es duia a terme en condicions de mercat.

Una mena de "dació en pagament"

Després de dues subhastes desertes, el 7 de juny de 2016 el Consell d'Administració de Ciudad de la Luz va acordar que la fórmula jurídica més adequada per a procedir a l'extinció de la societat era la cessió global dels seus actius i passius a favor del seu accionista únic, l'SPTCV. Per la seua banda, la Comissió Europea va notificar la seua acceptació a la cessió global d'actius i passius de Ciudad de la Luz a SPTCV.

En previsió d'açò, el pressupost de l'SPTCV per a 2018 incloïa no només els imports de la seua actuació, sinó també els corresponents a l'absorció de la Ciudad de la Luz, que ascendien a 1,57 milions d'euros.

El mecanisme acordat entre la Comissió de la Competència i la Generalitat ha sigut una mena de "dació en pagament" de Ciudad de la Luz a l'SPTCV per a saldar amb això la devolució de les ajudes i, al mateix temps, garantir que aquesta infraestructura està a disposició dels alacantins i de la Comunitat Valenciana, en compte d'una venda en condicions desfavorables.

Aquesta solució permet rescatar l'activitat en un termini de 9 anys o obrir la possibilitat d'un procés de venda o lloguer dels actius per a determinades activitats.

L'operació permetrà rescatar el complex que, després de la gestió de l'anterior executiu, va veure paralitzada la seua activitat i va ser obligat a tornar les ajudes rebudes. També permetrà transformar en productius i en pol de desenvolupament econòmic uns actius que la gestió de l'anterior Consell va acostar a un resultat ruïnós i a la improductivitat.
A aquestes circumstàncies es va afegir que, per sentència del Tribunal Suprem, es van anul·lar totes les expropiacions de sòl després d'un procés que va tindre una gestió molt deficient en l'anterior etapa.

El resultat de tot això és que l'executiu anterior va destinar 450 milions al complex, amb un resultat de paralització de l'activitat per la decisió de la UE i amb el sòl expropiat anul·lat pel Tribunal Suprem.

Dels 450 milions, 350 van correspondre a Ciudad de la Luz (190 per al complex i la resta per a sufragar pèrdues). Els altres 100 milions corresponen als diners invertits en l'expropiació i urbanització de l'entorn per part de l'SPTCV. Els tribunals tenen pendent decidir sobre si s'incrementen o no les indemnitzacions de les expropiacions.